Kielet

3. Minäkö epätasa-arvoinen?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseksi

12:35

Johdanto

Luvun teema on ”Minäkö epätasa-arvoinen?”, jossa pohditaan henkilöstön roolia ja vastuuta, kun toimintaympäristöä muutetaan tasa-arvoisemmaksi. Päiväkodissa muutos kohdistuu lapsiin ja ennen kaikkea aikuisiin.

Uskomme, että kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti ja samanarvoisesti. Tutkimusten mukaan näin ei kuitenkaan ole, vaan ennakkokäsityksemme sukupuolesta, etnisyydestä, seksuaalisuudesta, toimintarajoitteista ja niin edelleen, vaikuttavat siihen, miten kohtaamme ja suhtaudumme ihmisiin, myös kohtaamiimme lapsiin päiväkodissa.

Omien ennakkoluulojen ja asenteiden tiedostaminen on prosessi, joka edellyttää kriittistä itsetutkiskelua ja uskallustakin. Prosessille on myös varattava riittävästi aikaa. Tavoitteena on tulla tietoisemmaksi kasvattajaksi ja tehdä päiväkodista tasa-arvoisempi, jossa lapset saavat tilaa kasvaa ja kehittyä omaksi itsekseen ilman sukupuoleen liitettyjä kulttuurisia rajoitteita.

Päiväkodinjohtaja Kati Costiander ja erityislastentarhanopettaja Vera Tarvonen pohtivat haasteita, joita tasa-arvotyö asettaa päiväkodin henkilökunnalle.

 

 

02:35

Soveltava tehtävä

Tasa-arvon edistäminen edellyttää aiheeseen liittyviin käsitteisiin paneutumista, jotta havaittuja ilmiöitä voidaan nimetä ja asioista pystytään keskustelemaan. Oheisesta linkistä löytyy keskeiset käsitteet sukupuolten tasa-arvotyössä.

En bild av en liten planta med tre löv som påvisar att det finns en länk till ett material om man klickar här Keskusteluohjeita varhaiskasvatuksessa työskenteleville (pdf)
Arvioitu lukuaika minuutteina 10:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
229 users have voted.
Ylös ↑