Kielet

3. Minäkö epätasa-arvoinen?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

14:29
00:00

Positiivinen tai negatiivinen vahvistaminen

Tällä videolla esitellään erilaisia vinkkejä, kuinka voit tunnistaa sukupuolirakenteita arjessa. Osa sukupuolirakenteista on melko helposti nähtävissä, osan tunnistamiseen menee enemmän aikaa.

On helppoa huomaamattaan vahvistaa sukupuolistereotypioita, ja videolla annetaankin esimerkkejä siitä, mihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja millainen toiminta johtaa minkäkinlaisiin tuloksiin.

 

04:29

Tasa-arvoisuudesta keskusteleminen henkilöstöryhmissä

Tasa-arvoa edistävä työ vaatii henkilökunnalta opiskelua siitä, mitä tasa-arvo tarkoittaa.  Se antaa työkaluja oman toiminnan tarkkailuun kohdattaessa oppilaita ja kollegoja.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä. Tasa-arvo käsitteet koulussa (PDF).

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 04:00

Lisää tietämystä siitä, miten ihmisiä ryhmitellään

RFSL ja Forum för levande historia ovat tuottaneet käsikirjan nimeltään BREAK (ruots. BRYT), joka on yksi Ruotsin suosituimmista normikriittisistä käsikirjoista. "Invisible label?"- harjoituksen tavoite on havainnoillistaa, kuinka ihmisiä jaetaan ryhmiin ja millaisia vaikutuksia tällä on. Käytä menetelmää yhdessä opettajakollegoidesi kanssa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

RFSL Ungdom & The Living History  Forum/Forum för levande historia. (2009, s. 40—42).
BREAK the Norm! Methods for Studying and Working with Norms in General
and the Heteronorm in Particular
(PDF, englanninkielinen, paina Break the Norm.pdf).

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 06:00

 

Oppimisen tueksi:

Onnea, olet nyt päässyt kolmannen luvun loppuun. Toivottavasti pursuat intoa tehdä jotain tasa-arvon hyväksi arjessasi! Luvuissa 4 ja 6 otetaan esille niitä asioita, joten malta vielä hetki. Pidä tervetullut tauko, käy jalkapallopelissä tai elokuvissa ja etsi sukupuolisia stereotypioita ympäristöstäsi.

Jatka seuraavaan lukuun painamalla tätä linkkiä (Luku 4: Johdanto)


 

suomi
Chapter: 
ylös
406 users have voted.
Ylös ↑