Kielet

3. Minäkö epätasa-arvoinen?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

37:30
40:00

Tasa-arvoprosessi

Tällä videolla tuodaan esille se, kuinka tasa-arvon edistäminen on sekä ammatillinen että henkilökohtainen prosessi. Kollegoilta voi saada siihen merkittävää tukea, mutta muunlaistakin suhtautumista saattaa tulla vastaan. Omaa muutosprosessia tukevat aiheeseen liittyvät oivallukset. Teoria muuttuu käytännöksi, kun sukupuolinormien vaikutusta pohtimalla ja analysoimalla alkaa nähdä yksilöitä ennakkokäsitysten takaa. On hyvä huomioida, että kaikkeen muutostyöhön liittyy myös vastarintaa. Sen perusta täytyy ymmärtää, jotta siihen voi suhtautua rakentavalla tavalla.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Miksi tasa-arvoa edistävä työ on pikemminkin prosessi kuin jotain, mikä päätetään tehdä ja toteuttaa heti seuraavana päivänä?
  • Miten tulee suhtautua videolla mainittuun vastarintaan?

 

09:30

Tasa-arvon edistämistyötä vaikeuttavat keskustelut ja asenteet

Tasa-arvotyön liittäminen pedagogiseen työhön voi tuntua vieraalta useista syistä. Yksi tärkeimmistä syistä on tasa-arvoperspektiivin vähäisyys opettajankoulutuksesta, mikä tarkoittaa sitä, että suurimmalta osaa opettajakuntaa puuttuu työkalut ja metodit. Tämä tulee esille epätasa-arvoisuuden esiintymisenä arjessa, kuten tulokset PISA-tutkimuksessa, Kouluterveyskyselyssä ja KIVA-koulu-projektissa osoittavat. Tulokset osoittavat tyttöjen ja poikien menestyvän eritasoisesti koulussa sekä heidän tulevan kohdatuksi eri tavoin opettajien ja toisten oppilaiden parissa. Opettajien tehtävä on edistää tasa-arvoisuutta koulussa riippumatta siitä, mitä ainetta he edustavat. Valitettavasti on käynyt ilmi, että jotkut opettajat eivät pidä tasa-arvoisuutta olennaisena osana opettamaansa oppiainetta tai edes osana omaa rooliaan pedagogina. Tämän takia itsekritiikki ja oman pedagogisen toiminnan tarkkailu onkin avainasemassa muutoksessa.

Kasvatustieteen professori Elina Lahelma ottaa esille erilaisia argumentteja, joilla vähätellään tasa-arvotyön merkitystä kouluissa, kuten että koulu on sukupuolineutraali, tytöillä ja pojilla on erilaiset tarpeet sekä keskustelun miespuolisten opettajien tarpeesta.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Lahelma, Elina. (2011, s. 263—276).
Gender Awareness in Finnish Teacher Education: an Impossible Mission? (PDF).
Education Inquiry. Vol.2, No.2.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Mikä/mitkä näistä argumenteista (sukupuolineutraalisuus, erilaiset tarpeet, miespuoliset opettajat) on löydettävissä koulussasi ja miten niitä käytetään?
  • Millaisia vasta-argumentteja voisit esittää niille?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 28:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
385 users have voted, including you.
Ylös ↑