Kielet

4. Miten me toteutamme tasa-arvoa?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

25:21
90:00

 


 

Tasa-arvolain taustatietoa

Kun hallitus antaa lakiesityksen, se sisältää myös perustelut. Tämä koskee myös tasa-arvolain tarkistusta, jolla tasa-arvosuunnittelu laajennettiin koskevan myös perusopetusta. Perusteluista selviää myös, miten koulujen on ajateltu ymmärtävän ja soveltavan lakia arjessa.

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä. HE 19/2014 vp 290711.
Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. s. 109-113
(PDF, noin 5 sivua).
Koulutuksen liittyvä tieto löytyy alkaen s. 109 esityksen toisesta kappaleesta, "Koulutuksen järjestäjällä..."
ja päättyy sivulla 113 kappaleeseen, joka alkaa "Lisäksi niissä oppilaitoksissa..."

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Kirjoita yksinkertainen määrittely sille, mitä sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu tarkoittavat koulun
  • Kuinka voitte varmistaa, että koulun tasa-arvotyö noudattaa lain asetuksia?
10:00

Normikriittinen työ

Jo ensimmäisessä luvussa otettiin esille normikriittisyys ja nyt syvennämme aihetta. Normikriittisyydessä on kyse koulumaailmassa esiintyvien dominoivien, ulossulkevien ja rajoittavien normien paljastamisesta. Tavoite on myös purkaa niitä niin, että kaikkia oppilaita ja henkilökunnan jäseniä kunnioitettaisiin samanarvoisina yhteisön jäseninä. Videolla syvennetään teemaa konkreettisin esimerkein kentältä sekä annetaan vinkkejä sukupuolinormien käsittelyyn oppilaiden kanssa.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Keksitkö tilanteita, joissa videolla mainittu ”laatikko” voisi olla hyödyksi keskusteltaessa oppilaiden kanssa?
  • Videolla esitellään kolme sukupuolinormeja käsittelevää kysymystä, joita on käytetty työskenneltäessä oppilaiden kanssa. Kokeile vastata kysymyksiin opettajan näkökulmasta ja opettajainhuoneen sukupuolinormien kautta.
  • Kuinka koulussa otetaan huomioon erilaiset perhesuhteet keskusteltaessa oppilaiden kanssa tai tavattaessa huoltajia?

 

05:22

Kouluihin tarvitaan enemmän tasa-arvoa

Artikkelissa kerrotaan viimeaikaisten tasa-arvoa ja kouluja koskevien tutkimusten tuloksista.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (2018).

Sukupuoli koulun arjessa (sivusto).

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millaisia haasteita tasa-arvoon kohdistuu oppiaineessasi tai oppitunneillasi?
  • Kuinka voisit tuoda tasa-arvoa opetussuunnitelmaan?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 06:00

Tasa-arvosuunnittelu

Tasa-arvoa edistävän työn onnistumisen kannalta on tärkeää, että suunnitteluryhmällä on selkeä tehtävä ja työnjako. Prosessia kuvaillaan tarkemmin alla olevassa artikkelissa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä

Ikävalko, Elina. (2010).
Tasa-arvotyötä suunnitellen (sivusto).
TASUKO. Opetushallitus.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Kuinka koulussasi voitaisiin aloittaa tasa-arvoprosessi?
  • Mikä on mielestäsi tasa-arvotyön osa-alueista kiinnostavin?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 04:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
425 users have voted.
Ylös ↑