Kielet

5. Kuka saa tilaa?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

56:19
60:00

Sukupuolitietoinen opetus

Yhtenä tärkeänä osa-alueena hallituksen tasa-arvopolitiikassa on sukupuolen mukaan jakautuneet työmarkkinat ja keinojen etsiminen vallitsevan tilanteen muuttamiseksi. Lisäresursseja on ohjattu opinto- ja ammatinvalinnan kehittämiseen sukupuolinäkökulmasta. On myös huomattu, että ympäristö itsessään ohjaa lapsia ja nuoria eri työurille. Seuraava teksti käsittelee sukupuolinäkökulmaa sekä opetuksessa että opinto- ja ammatinvalinnan ohjauksessa ja sitä, kuinka tätä voi hyödyntää opetuksessa. Tekstistä saa hyvän käsityksen sukupuolitietoisesta opetuksesta ja ohjauksesta sekä hyvistä käytänteistä.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä

Tanhua, Inkeri. (2012, s. 40—55).
Luku: Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus (PDF).
Teoksessa: Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt. Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä seitsemästä teemasta.
Työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Miten voisit ottaa opetuksessasi esille tasa-arvon ja sukupuolenmukaisen eriytymisen?
  • Oletko tutkinut käyttämiäsi oppikirjoja ja niiden antamaa kuvaa eri ammateista sekä sitä, miten ne liittyvät sukupuoliin? Jos et, tee se ja tutki saamiasi tuloksia.

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 32:00

Miten vähentää heteronormatiivisuutta kouluissa?

Tällä videolla pohditaan, miten yksittäinen opettaja tai joukko opettajia voi sisällyttää opetukseensa sukupuolinäkökulmaa ja normikritiikkiä. Videolla kyseenalaistetaan sukupuolineutraalien oppiaineiden olemassaolo, pohditaan opettajien ja oppilaiden välistä epätasa-arvoista kohtaamista sekä tarkastellaan, mitä teemoja opetuksessa käsitellään tai jätetään käsittelemättä. Huomiota kiinnitetään myös siihen, että heteronormatiivisuuden käsitettä ei tunneta hyvin, ja mietitään, miten tilannetta voisi muuttaa.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Oletko itse huomannut tai ovatko oppilaat huomauttaneet sinun käyttävän sukupuolistereotypioita vahvistavia ilmaisuja tai kuvailuja tai suhtautuvan johonkin tilanteeseen eri tavalla oppilaan sukupuolen mukaan? Jos kyllä, miten se tapahtui? Jos et, kokeile tarkastella uudelleen toimintaasi tämän videon tietojen valossa. Muuttuiko vastauksesi ensimmäiseen kysymykseen?
  • Keksitkö tapoja, miten voisit videon esimerkin tavoin purkaa kuvia tai kertomuksia osoittaaksesi sukupuolisuuden ja vallan esiintymisen niissä?

 

10:19

Kokemuksia torjuvasta koulusta

Koulussa on monenlaisia oppilaita. Haasteena on saada jokainen heistä tuntemaan olonsa turvalliseksi koulussa. Oppimateriali "Älä oleta" on tehty yhteistyössä ammatti-instituuttien kanssa, mutta se on hyvin sovellettavissa myös peruskouluihin. Materiaali käsittää useita erilaisia kertomuksia rajoittavista ja ulossulkevista normeista kouluympäristössä.

 

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry, Seta ry, Suomen lukiolaisten Liitto SLL ry, Finlands Svenska Skolungdom FSS rf. (2013, s. 19-25).
Älä oleta! Normit nurin. Normikriitinen käsikirja yhdenvertaisuudesta syrjinnän vatustamisesta ja vapaudesta olla oma itsensä (PDF).
Printon: Tallinn. 

 

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millaisia erilaisia valkoisuus- ja sukupuolinormeja esiintyy Wardan tekstissä? Luettele ne ja kuvaa mitä ne herättävät sinussa. 
  • Miten sinä itse voisit kumota tai miten voisit auttaa muita kumoamaan valkoisuusnormeja?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 14:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
382 users have voted.
Ylös ↑