Kielet

6. Yhteistyössä

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

74:08
00:00


Tukea tasa-arvoisemman koulun saavuttamiseksi

Seuraavalla Opetushallituksen videolla keskustellaan koulun vastuusta ja yhteistyöstä perheiden kanssa. Siinä esitellään myös muutamia esimerkkejä siitä, miten Opetushallitus voi tukea koulujen tasa-arvoa edistävää työtä ja sen tavoitteita.

 

03:25

Perheen tuen tärkeys

Videolla annetaan esimerkkejä siitä, miten huoltajia voidaan ottaa mukaan haukkumasanojen vastustamiseen ja tasa-arvon edistämiseen.

 

03:32

Koulu kuuluu kaikille oppilaille

Vanhempainilloissa on mahdollista tutustua esimerkiksi Setan ja Transtukipisteen esitteisiin. Yhdessä voidaan pohtia vaikka miksei vastaavia seksuaalista suuntautumista koskevia esitteitä ole tehty vanhemmille joiden lapset ovat heteroseksuaaleja, ja kuinka luoda turvallisempi koulu kaikille.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Seta ja Transtukipiste. (2011).
Lasten oikeuksista. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä (PDF). (esite)

 

 

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 26:00
 

Yhteistyökumppaneiden näkyvyys

Yhteistyö muiden koulujen tai ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa voi tapahtua kokemusten jakamisena ja materiaalin työstämisenä. Ei myöskään pidä unohtaa yksittäisten opettajien ja oppilaiden välistä yhteistyötä osana tasa-arvotyötä.

 

02:49

Kun väkivalta tulee koteihin

Pelastakaa lapset ry:llä oli vuonna 2013 kampanja Ota puheeksi - Internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Kampanjan esitettä voi käyttää johdatuksena keskusteluun huoltajien osallistamisesta väkivaltaa vastustavaan ja tasa-arvoa edistävään työhön.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Pelastakaa lapset ry. (2013).
Esite: Ota puheeksi (pdf)
 

 

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 11:22

Lasten oikeuksien julistus tasa-arvonäkökulmasta

Lasten oikeuksien sopimusta voidaan käyttää tasa-arvon edistämisen lähtökohtana kollegoiden ja oppilaiden kanssa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Sukupuolinäkökulma YK:n julistukseen lasten oikeuksista (PDF).

 

 

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 10:00

Oppimisen tueksi:

 

Onneksi olkoon, olet juuri päässyt kuudennen luvun loppuun! Käsissäsi on nyt työkalut, jotka voit rauhallisin mielin viedä mukanasi organisaatioosi ja joilla voit antaa lapsille oikeudenmukaisemman arjen. Tasa-arvokysymysten parissa työskentely ei paranna ainoastaan tasa-arvoa, vaan luo myös ympäristön, jossa kaikille on tilaa ja jossa yhä useampi tuntee osallistuvansa ja kasvavansa. Myös työpaikkasi alkaa tuntua kehittävämmältä, ja toiminnasta tulee inspiroivampaa ja motivoivampaa selkein mitattavin tuloksin. Toiminnalla on tavoitteet, jolloin työnlaatu paranee samoin kuin tuloksetkin. Muista myös, että jokainen työpaikkaa on erilainen, joten saamaasi tietoa on tarpeen soveltaa sen mukaan. On mahdotonta sanoa suoraan, mikä on oikein ja mikä väärin, vaan se on kokeiltava tilannekohtaisesti. Se, mikä toimii toisilla, ei välttämättä toimi sinun kohdallasi, joten ole utelias ja tutki omaa toimintaasi testaten pieniä asioita yksi kerrallaan. Älä yritä tehdä liikaa kerralla, vaan ole tyytyväinen pienistä edistysaskelista; niillä on tapana vakiintua osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Tämän luvun lopussa on lopputesti, jonka tarkoitus on testata, kuinka hyvin olet omaksunut eri tasa-arvokäsitteet ja näkökulmat. Voit toki tehdä testin, koska haluat, mutta saavuttaaksesi hyvän lopputuloksen, on suositeltavaa tehdä testi vasta opiskelupaketin lopuksi.

Viimeisenä pohdintatehtävänä voit tehdä seuraavan tehtävän muistiinpanoihisi:

Tehtävä:
Millainen olisi sinun unelmien vapaapäiväsi? Kuvaile kaikki heräämisestä siihen hetkeen asti, jolloin menet nukkumaan ja yritä toteuttaa kuvailemasi päivä. Olet todellakin sen arvoinen.

Loppujen lopuksi on helpompaa olla oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi, kun tuntee itsensä rauhalliseksi, levänneeksi ja tarpeelliseksi sekä työskentelevänsä motivoivaa tavoitetta kohti. Kun tuntee saavansa tilaa itsensä toteuttamiselle kaikissa elämänsä rooleissa, kasvattajina, vanhempina, kanssaihmisinä, kollegoina, perheenjäseninä, opiskelijoina, opettajina, isovanhempina tai ystävinä. Tiedäthän sen lentokoneen turvallisuusohjeen ensimmäisen kohdan: auta ensin itseäsi ja sitten vasta muita.

Jatka lopputestiin painamalla tätä linkkiä (Lopputesti)


 

suomi
Chapter: 
ylös
394 users have voted, including you.
Ylös ↑