Kielet


 


Tasa-arvo kasvatuksessa -opiskelupaketin esittely

Tasa-arvo kasvatuksessa on opiskelupaketti, jonka avulla koulujen ja päiväkotien opetukseen tuodaan sukupuolinäkökulmaa. Paketti on jaettu kolmeen osioon, varhaiskasvatusalalla työskenteleville, luokanopettajille ja aineenopettajille (7—9), jotta arjen työskentelyn eri lähtökohdat tasa-arvon edistämiseen voidaan ottaa paremmin huomioon. Paketti voivat käyttää myös opiskelijat, vanhemmat ja muut kiinnostuneet.

Opiskelupaketin ovat tilanneet ja rahoittaneet tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) sekä sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö. Lisää tietoa opiskelupaketin tavoitteista ja sen tuottaneista henkilöistä löydät painamalla i-kirjainta sivun oikeassa yläkulmassa. Painamalla vihreää kirjaa sivun oikeassa yläkulmassa pääset Tietopankkiin, josta löytyy suomen- ja ruotsinkielinen lähdeluettelo, lisämateriaalia ja lista videomateriaalissa esiintyvistä asiantuntijoista.

Opiskelupaketti tukena työssä

Opiskelupaketti tarjoaa tukea sukupuolten tasa-arvon huomioimiseen kasvatustyössä. Sisältö koostuu tietoaineksesta, kokemuksista sekä käytännön menetelmävinkeistä. Niitä jakavat alan ammattilaiset: rehtorit, päiväkodinjohtajat, lastentarhanopettajat, opettajat, tutkijat sekä tasa-arvoprojektien toimijat. Osa sisällöstä välitetään videoiden avulla, jotka on jaettu kahteen toimintaympäristöön: varhaiskasvatukseen ja kouluun. Pohdintatehtävien avulla oppimista syvennetään.

Tasa-arvolain mukaan oppilaitoksella tulee olla tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma tarkoittaa selvitystä oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta, sen pohjalta laadittuja toimenpiteitä ja arviota aikaisempien toimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksista. Vuoden 2015 alusta lähtien tasa-arvon edistäminen koskee täysimääräisesti myös perusopetusta antavia oppilaitoksia.

Kaksi kieltä, enemmän tietoa

Opiskelupaketti on suomeksi ja ruotsiksi. Se koostuu aiemmin tuotetusta, suomen-, ruotsin- ja myös englanninkielisestä tasa-arvoon liittyvästä aineistosta. Ruotsin- ja suomenkielisten versioiden välillä on eroja, riippuen käytettävissä olevasta materiaalista. Tietämystä on mahdollista laajentaa käyttämällä molempia kieliversioita. Videot on tekstitetty.

Kuusi erilaista teemaa tasa-arvosta ja käytännön opetustyöstä

Opiskelupaketti on jaettu kuuteen, kasvatustyön arjesta tuttuun teemaan, jotka ovat listattuina alla. Niiden käsittelyjärjestykset eri osioissa poikkeavat hieman toisistaan, johtuen eri ikäkausille ominaisista haasteista. Sisällysluettelo on koko ajan esillä numeroina (1—6) näyttöruudun vasemmassa reunassa.

Varhaiskasvattaja

 1. Samoilla ehdoilla? esittelee varhaiskasvatuksen tasa-arvotyön peruskäsitteitä
 2. Minäkö epätasa-arvoinen? pohtii sukupuolinormeja yksilön eletyssä arjessa sekä omassa toiminnassamme
 3. Tasa-arvoinen kohtaaminen tarjoaa työkaluja ja näkökulmia varhaiskasvatuksen toiminnan tarkastelemiseen sekä analysoimiseen
 4. Kuka saa tilaa? tutkii, miten kirjat ja muu materiaali on sukupuolitettu ja miten voimme purkaa stereotypioita sekä luoda uusia sukupuolinäkökulmia
 5. Kiusaaminen ja häirintä tarkastelee epätasa-arvon ja väkivallan suhteita
 6. Yhteistyössä avaa tilaa keskustelulle yhteistyön merkityksestä ja uusista muodoista henkilökunnan ja vanhempien välillä

Luokan- ja aineenopettaja

 1. Samoilla ehdoilla? esittelee koulujen tasa-arvotyön peruskäsitteitä
 2. Kiusaaminen ja häirinta tarkastelee epätasa-arvon ja väkivallan suhteita
 3. Minäkö epätasa-arvoinen? pohtii sukupuolinormeja yksilön eletyssä arjessa sekä omassa toiminnassamme
 4. Miten me toteutamme tasa-arvoa? tarjoaa työkaluja ja näkökulmia koulun toiminnan tarkastelemiseen sekä analysoimiseen
 5. Kuka saa tilaa? tutkii, miten kirjat ja muu materiaali on sukupuolitettu ja miten voimme purkaa stereotypioita sekä luoda uusia sukupuolinäkökulmia
 6. Yhteistyössä avaa tilaa keskustelulle yhteistyön merkityksestä ja uusista muodoista henkilökunnan ja vanhempien välillä

 

Teemalukujen rakenne

Luvut jakautuvat neljään osaan, jotka näkyvät näyttöruudun yläosassa välilehtinä:

 • Johdanto, johon kuuluu videohaastattelu ja siihen liittyvä soveltava tehtävä.
 • Teema, jossa lähestytään otsikon aihetta teoreettisemmasta näkökulmasta.
 • Kokemuksia kentältä, jossa jaetaan nimensä mukaisesti kokemuksia käytännön kasvatus- ja opetustyöstä.
 • Menetelmiä ja vinkkejä, jossa on koottu työkaluja tasa-arvotyön tekemiseen.

Viimeisen luvun jälkeen on lopputesti, jonka avulla voi testata tietonsa keskeisistä, opintopaketissa käsitellyistä tasa-arvokysymyksistä ja -käsitteistä.

Oppimisen tueksi ja ajankäyttö

Opiskelupakettia voidaan käyttää osana kurssia, lukupiiriä tai henkilökunnan tapaamisia. Jokaisen teksti- tai videoaineiston kohdalla näkyy arvio ajasta, joka sen läpikäymiseen menee (noin 10 minuuttia/kysymys). Oppimisen tueksi –painikkeesta saa ohjeita ja tukea opintopaketin suorittamiseen sekä teknistä tukea sivustolla toimimiseen.

Valitse oikea opiskelupaketti

Aloita opiskelu valitsemalla sivun yläreunasta sopiva osio: varhaiskasvattaja, luokanopettaja tai aineenopettaja. Opiskeluintoa!

suomi