Kielet

1. Samoilla ehdoilla?

Oppimisen tueksi:

Menetelmiä ja vinkkejä -osaan on koottu lisää tietoa hyödynnettäväksi erityisesti käytännön tasa-arvotyössä.

Useimpien lukujen Menetelmissä ja vinkeissä on yksin tai yhdessä muiden kanssa sovellettavia menetelmiä. Niihin liittyvää materiaalia voi tulostaa myös jaettavaksi työpaikalla ja sidosryhmille.

 

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

01:07
00:00


Menetelmiä ja vinkkejä

Tasa-arvotyön käynnistämisessä on usein kyse siitä, että sukupuolten välisestä tasa-arvosta sekä käsityksistämme sukupuolista aletaan keskustella. On hyvä käydä keskustelua myös siitä, millaisia tavoitteita halutaan asettaa juuri kyseessä olevalle lukuvuodelle.

Tässä osassa kootaan konkreettisia harjoituksia, joista voit ottaa ideoita tai joita voit käyttää myös sellaisenaan. Harjoitukset ovat sekä videoina että tekstinä.Toimintaympäristön havainnointiin soveltuvia menetelmiä on useita.

Toimintaympäristöjen ainutlaatuisuudesta johtuen annettuja materiaaleja ja vinkkejä tulee jatkojalostaa omaan ympäristöön ja käyttöön sopiviksi. Myös lapset ja epätasa-arvoiset tilanteet ovat erilaisia ja suoraan sopivia vinkkejä ei välttämättä ole tarjolla.

 

Feminismi

Videolla historian ja yhteiskuntaopin opettaja Joonas Kotkamaa antaa vinkkejä siitä, kuinka voi selvittää luokan ennakkoluuloja feminismistä

 

01:07

 

Oppimisen tueksi:

Onnea! Ensimmäinen luku on suoritettu. Siirry seuraavaksi lukuun kaksi.

Nyt tiedät, kuinka aineisto on rakentunut ja millaista pohdittavaa se antaa. Nyt sinulla on myös tilaisuus keventää hieman ja pitää pieni tauko tämän teeman lopuksi ennen seuraavaan siirtymistä. Venyttele hieman, käy lyhyellä kävelyllä, juo vähän vettä tai syö pieni välipala. Opit parhaiten käyttämällä kaikkia aistejasi ja antamalla itsellesi aikaa pohtia lukemaasi, sisäistää se, makustella ja ehkäpä jopa testaamalla oppimaasi, ennen kuin aloitat uuden asian parissa.

Työskentely sukupuolten välisten tasa-arvokysymysten parissa voi herättää jopa vastarintaa. On kuitenkin tärkeää välttää jumiutumista juupas-eipäs –väittelyyn, joka ei johda mihinkään. Sen sijaan on hyvä jatkaa opiskelua eteenpäin, jolloin oma tietämys ja osaaminen syvenee. Se vaatii aikaa.

Myöhemmin käsitellään muun muassa sitä, miten tasa-arvokysymykset otetaan esiin työtovereiden ja lasten vanhempien kanssa. Sukupuolten tasa-arvon kysymykset voivat aiheuttaa hyvinkin henkilökohtaisia prosesseja, joiden käsittely vaatii aikaa ja tiettyä turvallisuutta. Käytyäsi opiskelupaketin lävitse voit palata takaisin tähän aineistoon niiden aiheiden pariin, jotka vaativat vielä työstämistä joko henkilökohtaisesti tai yhteisössänne.

Voit suositella tätä sivustoa kollegoillesi tai ehdottaa, että kävisitte sen yhdessä läpi tullaksenne tietoisemmiksi ja löytääksenne uuden rohkean otteen työhönne. Opiskelijana voit suositella sivustoa opiskelukavereillesi ja opettajana voit käyttää sitä opetuksessasi.

Jatka seuraavaan lukuun painamalla tätä linkkiä  (Luku 2: Johdanto)


 

suomi
Chapter: 
ylös
556 users have voted.
Ylös ↑