Kielet

2. Häirintä ja kiusaaminen

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

38:00
60:00

Pienetkin lapset kiusaavat

Pitkään oletettiin, etteivät pienet lapset kiusaa toisiaan vaan että kyseessä olisi kouluikäisten ongelma. Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Folkhälsanin tutkimusprojektissa vuosina 2009-2010 paljastettiin kiusaamisen yleisyys myös pienten lasten keskuudessa. Raportissa kuvaillaan  kiusaamisen sukupuolieroja. Siinä annetaan neuvoja kiusaamiseen puuttumisesta ja listataan kymmenen menetelmää sen ehkäisemiseksi. Tekstiä voidaan hyvin käyttää myös peruskoulun alemmilla luokka-asteilla tietämyksen lisäämiseksi.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Kirves, Laura & Stoor-Grenner, Maria. (2010, s. 39—56).
Kiusaavatko pienetkin lapset? (PDF).
Mannerheimin lastensuojeluliitto & Folkhälsan.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Tunnistatko samankaltaisuuksia luokassasi?
  • Millä tavoin teillä keskustellaan kiusaamisesta?
  • Oletteko havainneet eroja siinä, miten tytöt ja pojat altistuvat kiusaamiselle?
  • Millä tavoin kiusaamisen vastaista työtä voisi edistää sukupuolinäkökulmasta koulussanne?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 36:00

Väkivallan ehkäisy esikouluissa ja kouluissa

Tekstissä kerrotaan EU:n Daphne–ohjelmasta rahoitetun ALLiES-projektin taustoista, sukupuolinäkökulman tärkeydestä väkivallasta puhuttaessa sekä niistä tekijöistä, jotka tulisi ottaa huomioon väkivaltaa ehkäisevässä työssä.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä

ALLiES eGUIDE — Teachers' and Parents' Allience for Early Violence Prevention in Pre-school. (2012, noin yksi sivu).
Tausta (sivusto).
Oulun yliopisto.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millaista väkivaltaa koulun arjessa on havaittavissa? Kyseessä voi olla henkinen, verbaalinen tai fyysinen väkivalta. Anna konkreettisiä esimerkkejä.
  • Millaisin menetelmin tai työkaluin voidaan puuttua eri muodoissa esiintyvään väkivaltaan?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 02:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
379 users have voted, including you.
Ylös ↑