Kielet

2. Häirintä ja kiusaaminen

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

50:39
80:00

Neljä suhtautumistapaa väkivaltaan

Videolla kasvatustieteen tohtori Sari Manninen kertoo neljästä tavasta, joilla pojat voivat suhtautua väkivaltaan.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Tunnistatko nämä poikatyypit omassa luokassasi? Jos tunnistat, miten se ilmenee arjessa? Jos et tunnista, millaisia tyyppejä luokassasi on?
  • Mitä ajattelet tyttöjen suhteesta väkivaltaan? Löytyykö tytöistä Mannisen kuvaamia tyyppejä? Jos ei, voisiko olla toisenlaisia tapoja, joilla tytöt käyttävät valtaa?

 

04:28

Seksuaalinen häirintä ja koulun vastuu

Koulun tasa-arvoa edistävä tehtävä on kirjattu sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevän lain neljänteen pykälään. Sama laki kieltää myös seksuaalisen häirinnän. Lisäämällä henkilökunnan ja oppilaiden tietoisuutta seksuaalisesta häirinnästä voidaan sekä ehkäistä häirintää että tehdä se näkyväksi koulun arjessa. Alla olevassa tekstissä esiteltyjä lain tarkennuksia voidaan käyttää esimerkiksi keskusteltaessa asioista oppilaiden kanssa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä. Sosiaali- ja terveysministeriö. (2015, s. 14 ja 36). 
Esite: Tasa-arvolaki 2015 (PDF)

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Tekstissä esitellään myös 4§, joka velvoittaa viranomaisia toimimaan suunnitelmallisesti tasa-arvon edistämiseksi. Miten tietoisia koulusi henkilökunta on tästä velvoitteesta, ja miten asian voisi nostaa keskusteltavaksi?
  • Kuinka oppilaiden tietoisuutta seksuaalisesta häirinnästä voidaan lisätä?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 06:00

Seksuaalinen väkivalta voi olla osa kiusaamista

Tämä video osoittaa, kuinka seksuaaliset haukkumasanat ovat osa kiusaamista, mutta niiden käyttäminen voi olla myös osa maskuliinisuuden rakentamista. Tytöt altistuvat yhä enemmän seksuaaliselle väkivallalle ja häirinnälle. Kaikkien osapuolien - oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan - valistaminen on tärkeä osa tasa-arvoa edistävää työtä.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Miksi on ongelmallista käyttää haukkumasanana lesboa/homoa?
  • Onko henkilökunnalla yhtenäinen linja sen suhteen miten haukkumasanoihin ja seksuaaliseen väkivaltaan puututaan koulussanne? Jos teillä on yhteinen linja, mitä vahvuuksia ja haasteita tässä tavassa on? Jos yhteistä linjaa ei ole, mitä olisi tarpeen nostaa esille väkivaltaa ehkäisevässä työssä?

 

5:11

Normikriittinen suhtautumistapa koulussa

Normikriittisessä suhtautumistavassa on kyse valtarakenteiden tunnistamisesta ja sen ymmärtämisestä, kuinka normeja luodaan. Huomion kohteena ei ole normeista poikkeaminen, vaan se, miten normit rajoittavat ja sulkevat ulkopuolelle. Tässä tekstissä käytetään käsitettä ”anti-oppressive pedagogy”, josta pohjoismaisissa yhteyksissä puhutaan normikriittisenä pedagogiikkana, suhtautumistapana tai näkökulmana. Suomalaisessa keskustelussa se yhdistetään vahvasti käsitteeseen ”kriittinen kasvatus”. Normikriittinen näkökulma elää yhä vahvemmin pohjoismaissa tuotettavassa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävässä menetelmäkirjallisuudessa. Normikritiikki on reaktio niin kutsuttuun suvaitsevaisuuspedagogiikkaan, jota käytettiin luomaan suvaitsevaisuutta yhteiskuntaan ja jota käsiteltiin ensimmäisessä luvussa esitellyssä Setan materiaalissa. Tutkija Elizabeth J. Meyer kuvailee normikriittistä näkökulmaa ja antaa esimerkkejä sen soveltamisesta amerikkalaisissa kouluissa ilmenevään sukupuoliseen häirintään.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä Meyer, Elizabeth J. (2008, s. 33—48).
A Feminist Reframing of Bullying and Harassment: Transforming Schools through Critical Pedagogy (PDF, englanninkielinen).
McGill Journal of Education. 43(1).

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Miten itse opetus muuttuu normikriittisen näkökulman myötä, ja mitä se konkreettisesti voisi tarkoittaa sinun opetuksessasi?
  • Millaisia keinoja normikriittinen näkökulma tarjoaa sukupuoliseen häirintään puuttumiseen?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 32:00

Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäiseminen

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sisältää oppilaitoksia koskevia kohtia. Yksi kohdista, joka jokaisen oppilaitoksen tulee ottaa huomioon, on seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäiseminen ja poistaminen. Opetushallituksen oppaaseen on kerätty asioita, jotka koulun henkilökunta voi muuttaa käytännöksi omassa työssään.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä Opetushallitus. (2018, s. 21—22).
Ohjeita opettajalle ja ohjeita oppilaitoskohtaiselle opiskeluhuoltoryhmälle (PDF).
Teoksessa Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa
ja oppilaitoksissa
.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Miten oppaan eri kohdat voi muuttaa koulun arjessa käytännöksi?
  • Miten oppilaat voi ottaa mukaan seksuaalisen häirinnän poistamiseen?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 03:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
376 users have voted, including you.
Ylös ↑