Kielet

3. Minäkö epätasa-arvoinen?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen

05:35

Johdanto

Luvussa 3 Minäkö epätasa-arvoinen? keskitytään henkilökunnan rooliin ja vastuuseen muutosprosessissa, jonka tavoitteena on tasa-arvoisempi koulu. Muutos koskee oppilaita, mutta ennen kaikkea aikuisia.

Usein halutaan uskoa, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja samanarvoisesti. Tutkimusten mukaan näin ei kuitenkaan ole, vaan ennakkokäsitykset sukupuolesta, etnisyydestä, seksuaalisuudesta, toimintarajoitteista ja niin edelleen vaikuttavat siihen, miten ihmiset kohdataan ja miten heihin suhtaudutaan. Tämä pätee myös koulussa.

Omien ennakkoluulojen ja asenteiden tiedostaminen on prosessi, joka edellyttää kriittistä itsetutkiskelua ja uskallustakin. Prosessille on myös varattava riittävästi aikaa. Tavoitteena on tulla tietoisemmaksi ja tehdä koulusta tasa-arvoisempi paikka, jossa oppilaat saavat tilaa kasvaa ja kehittyä ilman sukupuoleen liitettyjä kulttuurisia rajoitteita.

Tällä videolla Bob Karlsson, Opetushallituksen ruotsinkielisen koulutuksen toimintayksikön johtaja, keskustelee yhdessä Najat Ouakrim-Soivion (historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Helsingin normaalilyseo) kanssa rohkeudesta pyytää ja ottaa vastaan kritiikkiä oppilailta.

 

01:35

Soveltava tehtävä

Oppilaat voi ottaa avuksi tutkittaessa omaa suhtautumistapaa oppilaisiin.

 

En bild av en liten planta med tre löv som påvisar att det finns en länk till ett material om man klickar här Ketkä puhuvat luokassa (PDF).
Arvioitu lukuaika minuutteina 04:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
454 users have voted.
Ylös ↑