Kielet

4. Miten me toteutamme tasa-arvoa?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen

06:30

Johdanto

Luvussa 4 Miten toteutamme tasa-arvoa? kuvataan erilaisia tapoja tehdä epätasa-arvoa näkyväksi, tutkia sen syitä ja kehittää kestäviä, tasa-arvoa edistäviä rakenteita. Työ on hyvä aloittaa käyttämällä erilaisia kartoitusmenetelmiä kuten havainnointia, kyselyitä ja tilastoja.  Ottamalla oppilaat mukaan prosessiin heti sen alussa vahvistetaan heidän osaamistaan, osallisuuttaan ja sitoutumistaan. Tavoitteena on kehittää koulua siten, että sukupuolesta riippumatta oppilailla on yhtäläisesti valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa kouluun, omaan oppimiseensa ja omaan kehitykseensä.

Tutkija ja projektipäällikkö Leena Teräs selittää, kuinka koulun arjessa esiintyviä sukupuolimalleja voi tehdä näkyviksi yksinkertaisin keinoin.

 

02:30

Soveltava tehtävä

Ruotsin syrjintäasiamiehen kehittämä talomalli auttaa henkilökuntaa jäsentämään, missä oppilaat oleilevat ja millä tavoin he käyttävät pedagogista ympäristöään.
 

En bild av en liten planta med tre löv som påvisar att det finns en länk till ett material om man klickar här

Ruotsin syrjintäasiamies. (2012).
(Ruotsiksi: Diskrimineringsombudsmannen)
www.do.se
Talomalli (PDF).

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 04:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
464 users have voted.
Ylös ↑