Kielet

5. Kuka saa tilaa?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

38:19
60:00

Sukupuoli ja oppiaine

Koulun pyrkimyksenä on, että kaikki aineet koettaisiin sukupuolesta riippumatta kiinnostavina. Kuitenkin joidenkin aineiden koetaan sopivan paremmin tytöille tai pojille. Tämä teksti esittelee kolme tasa-arvokeskustelun kestoaihetta.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä Hynninen, Pirkko & TASUKO-työryhmä. (2011, s. 50—51).
Luku: Kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvokeskustelun kestoaiheet (PDF).
Teoksessa: Tasa-arvo ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa. Raportti TASUKO-hankkeesta 2008-2011. 
Käyttäytymistieteiden laitos. Helsingin yliopisto.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Koetaanko oppiaineesi enemmän tyttöjen tai poikien aineeksi, ja miten voisit muuttaa tätä ajattelua?
  • Miten voit oman aineesi avulla olla mukana rikkomassa myös muiden aineiden sukupuolinormeja?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 04:00

Miten vähentää heteronormatiivisuutta kouluissa?

Tällä videolla pohditaan, miten yksittäinen opettaja tai joukko opettajia voi sisällyttää opetukseensa sukupuolinäkökulmaa ja normikritiikkiä. Videolla kyseenalaistetaan sukupuolineutraalien oppiaineiden olemassaolo, pohditaan opettajien ja oppilaiden välistä epätasa-arvoista kohtaamista sekä tarkastellaan, mitä teemoja opetuksessa käsitellään tai jätetään käsittelemättä. Huomiota kiinnitetään myös siihen, että heteronormatiivisuuden käsitettä ei tunneta hyvin, ja mietitään, miten tilannetta voisi muuttaa.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Oletko itse huomannut tai ovatko oppilaat huomauttaneet sinun käyttävän sukupuolistereotypioita vahvistavia ilmaisuja tai kuvailuja tai suhtautuvan johonkin tilanteeseen eri tavalla oppilaan sukupuolen mukaan? Jos kyllä, miten se tapahtui? Jos et, kokeile tarkastella uudelleen toimintaasi tämän videon tietojen valossa. Muuttuiko vastauksesi ensimmäiseen kysymykseen?
  • Keksitkö tapoja, miten voisit videon esimerkin tavoin purkaa kuvia tai kertomuksia osoittaaksesi sukupuolisuuden ja vallan esiintymisen niissä?

 

10:19

Kokemuksia torjuvasta koulusta

Koulussa on monenlaisia oppilaita. Haasteena on saada jokainen heistä tuntemaan olonsa turvalliseksi koulussa. Oppimateriali "Älä oleta" on tehty yhteistyössä ammatti-instituuttien kanssa, mutta se on hyvin sovellettavissa myös peruskouluihin. Materiaali käsittää useita erilaisia kertomuksia rajoittavista ja ulossulkevista normeista kouluympäristössä.

 

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry, Seta ry, Suomen lukiolaisten Liitto SLL ry, Finlands Svenska Skolungdom FSS rf. (2013, s. 19-25).
Älä oleta! Normit nurin. Normikriitinen käsikirja yhdenvertaisuudesta syrjinnän vatustamisesta ja vapaudesta olla oma itsensä (PDF).
Printon: Tallinn. 

 

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millaisia erilaisia valkoisuus- ja sukupuolinormeja esiintyy Wardan tekstissä? Luettele ne ja kuvaa mitä ne herättävät sinussa. 
  • Miten sinä itse voisit kumota tai miten voisit auttaa muita kumoamaan valkoisuusnormeja?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 14:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
417 users have voted.
Ylös ↑