Kielet

5. Kuka saa tilaa?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

18:49
40:00

Minkälaisia käsityksiä sukupuolista opetusmateriaalit sisältävät?

Opetusmateriaaleissa esitetyt käsitykset sukupuolista vaikuttavat oppilaan käsitykseen itsestään ja muista. Tämän takia on jo pitkään tutkittu, kuinka sukupuolia esitetään oppimateriaaleissa, mikä vaikuttaa myös oppimateriaalien luomiseen. Tarja Palmun ja Tiina Teräksen Opetushallitukselle tekemän raportin luvussa Aiempaa tutkimusta oppimateriaaleista selvitetään, kuinka sukupuolia esitetään erilaisissa oppimateriaaleissa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä. Palmu, Tarja & Teräs, Tiina. (2010:8, s. 10—15).
Luku: Aiempaa tutkimusta oppimateriaaleista (PDF).
Teoksessa: Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa.
Raportit ja selvitykset. Opetushallitus.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millä muilla tavoilla tasa-arvoisuutta oppimateriaaleissa voi tutkia kuin selvittämällä niiden antamaa kuvaa naisista ja miehistä?
  • Millaisia seurauksia epätasa-arvoisella oppimateriaalilla voi olla?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 12:00

Opetusmateriaalien tutkiminen

Tasa-arvoa edistävässä työssä on tärkeää kiinnittää huomiota opetuksessa käytettäviin materiaaleihin. Videolla tulee ilmi, että mikään oppimateriaali ei oikeastaan ole sukupuolineutraalia. On tarpeen muuttaa sekä oppimateriaaliin sisältyviä että oppiainetta koskevia sukupuolittuneita käsityksiä. Tämän voi tehdä yhdessä oppilaiden kanssa.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Oletko pannut merkille sukupuolistereotypioita käyttämissäsi oppimateriaaleissa? Millaisia?
  • Esimerkiksi, miten oppimateriaalissasi voitaisiin nähdä sukupuoli toisella tavalla kuin vain naisina ja miehinä tai löytää uusia, tasa-arvotyötä tukevia näkökulmia?

 

06:49

 

suomi
Chapter: 
ylös
430 users have voted.
Ylös ↑