Kielet

6. Yhteistyössä

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

32:00
40:00

Muutos alkaa koulusta

Tasa-arvoa edistävän työn tarkoitus on luoda kriittisempiä oppilaita, mutta heidän tulee itse osallistua prosessiin, jotta näin tapahtuisi. Tämä tekstiote Timothy Bedfordin väitöskirjasta käsittelee sitä, kuinka opettaja voi toimia muutosta ajavana voimana, sillä muutos ei jää vain koulun seinien sisäpuolelle vaan jatkuu myös seinien ulkopuolelle.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Bedford, Timothy. (2009, s. 60—66).
Kappale: The Qualities of a Transformative Teacher (PDF).
Teoksessa: Promoting Educational Equity through Teacher Empowerment Web-assisted Transformative Action Research as a Counter-heteronormative Praxis. (PDF, englanniksi).
Acta universitatis ouluensis. Escientiaererumsocialium 103. Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education. University of Oulu.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Mitä Sachsin muutoksenhaluisen opettajan neljä ominaisuutta voisivat konkreettisesti tarkoittaa sinulle tasa-arvoa edistävässä työssä?
  • Tekstissä kerrotaan oppilaiden voimaannuttamisesta (empowerment). Miten huoltajat voitaisiin ottaa mukaan prosessiin sekä tukijoina että vaikuttajina?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 14:00

Vastarinnan käsitteleminen

Norjalainen Berit Ås määritteli ja nimesi 1970–luvulla tutkimuksensa pohjalta viisi vallan väärinkäyttötekniikkaa, joita käytettiin poliittisessa valtapelissä vastustajien hiljentämiseen. Vallankäytön mekanismeja on sen jälkeen jatkokehitetty, ja nykyään ne ovat käyttökelpoisia myös pyrittäessä tunnistamaan vastarintaa tekevien toimintatapoja. Seuraavilla verkkosivuilla esitellään Åsin vallan väärinkäyttötekniikat, joita saatetaan soveltaa myös tasa-arvotyön vastustamisessa. Kirjassa taas käsitellään vallan mekanismeja ja tasa-arvotyötä Suomen kontekstissa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä Ås, Berit.
Master Suppression Techniques (sivusto, englanninkielinen).
KILDEN — Information Centre for Gender Research in Norway.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä Brunila, Kristiina, Heikkinen, Mervi & Hynninen, Pirkko. (2005, s. 42—44).
Mielikuvat, tietoisuus ja symbolit teoksessa (PDF).
Teoksessa: Monimutkaista mutta mahdollista. Hyviä käytäntöjä tasa-arvotyöhön.
Oulun yliopisto.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Oletko kohdannut vallankäytön mekanismeja kouluun liittyvässä tasa-arvotyössä, ja miten ne ovat ilmenneet?
  • Sekä oppilaat, kollegat että huoltajat voivat käyttää herruustekniikkoja — kenen vastustuksen koet vaikeimmaksi, ja miten tieto vallankäytön mekanismeista voisi auttaa työssäsi?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 18:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
391 users have voted, including you.
Ylös ↑