Kielet

6. Yhteistyössä

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

81:46
00:00


Tukea tasa-arvoisemman koulun saavuttamiseksi

Seuraavalla Opetushallituksen videolla keskustellaan koulun vastuusta ja yhteistyöstä perheiden kanssa. Siinä esitellään myös muutamia esimerkkejä siitä, miten Opetushallitus voi tukea koulujen tasa-arvoa edistävää työtä ja sen tavoitteita.

 

03:25

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen organisaatio

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus perusopetuksessa oli Nais– ja sukupuolentutkimuksen (Oulun yliopisto) opetushenkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus. Koulutus toteutettiin valtakunnallisesti monimuoto-opetuksena kevätlukukaudella 2014. Kurssi koostui neljästä kurssista ja perusoppimateriaalit löytyy Koulutuksen sisällöt -sivulta.

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Oulun Yliopisto (2014) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus perusopetuksessa -täydennyskoulutus opettajille. (2011).
Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen organisaatio (PDF).

 

 

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 18:00
 

Perheen tuen tärkeys

Videolla annetaan esimerkkejä siitä, miten huoltajia voidaan ottaa mukaan haukkumasanojen vastustamiseen ja tasa-arvon edistämiseen.

 

03:32

Koulu kuuluu kaikille oppilaille

Vanhempainilloissa on mahdollista tutustua esimerkiksi Setan ja Transtukipisteen esitteisiin. Yhdessä voidaan pohtia vaikka miksei vastaavia seksuaalista suuntautumista koskevia esitteitä ole tehty vanhemmille joiden lapset ovat heteroseksuaaleja, ja kuinka luoda turvallisempi koulu kaikille.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Seta & Transtukipiste. (2011).
Lasten oikeudet. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä (PDF). (esite)

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 26:00

Yhteistyökumppaneiden näkyvyys

Yhteistyö muiden koulujen tai ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa voi tapahtua kokemusten jakamisena ja materiaalin työstämisenä. Ei myöskään pidä unohtaa yksittäisten opettajien ja oppilaiden välistä yhteistyötä osana tasa-arvotyötä.

 

02:49

Huomaa ajoissa

Huoltajilla on tärkeä rooli väkivaltaa ehkäisevässä työssä, ja heitä voikin ottaa mukaan usealla tavalla. Tämä lomake on luotu peruskoulun alemmille luokka-asteille ja esikouluun, mutta sitä voidaan käyttää pohjana luotaessa vastaavaa lomaketta omaan toimintaan.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

ALLiES eGUIDE — Teachers' and Parents'
Allience for Early Violence Prevention in Pre-school. (2012, kahdeksan sivua).
Kainalokysely (PDF).
Oulun Yliopisto.

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 16:00

Lasten oikeuksien julistus tasa-arvonäkökulmasta

Lasten oikeuksien sopimusta voidaan käyttää tasa-arvon edistämisen lähtökohtana kollegoiden ja oppilaiden kanssa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Sukupuolinäkökulma YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (PDF).

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 14:00

 

Oppimisen tueksi:

Onneksi olkoon, olet juuri päässyt kuudennen luvun loppuun! Käsissäsi on nyt työkalut, jotka voit rauhallisin mielin viedä mukanasi organisaatioosi ja joilla voit antaa lapsille oikeudenmukaisemman arjen. Tasa-arvokysymysten parissa työskentely ei paranna ainoastaan tasa-arvoa, vaan luo myös ympäristön, jossa kaikille on tilaa ja jossa yhä useampi tuntee osallistuvansa ja kasvavansa. Myös työpaikkasi alkaa tuntua kehittävämmältä, ja toiminnasta tulee inspiroivampaa ja motivoivampaa selkein mitattavin tuloksin. Toiminnalla on tavoitteet, jolloin työnlaatu paranee samoin kuin tuloksetkin. Muista myös, että jokainen työpaikkaa on erilainen, joten saamaasi tietoa on tarpeen soveltaa sen mukaan. On mahdotonta sanoa suoraan, mikä on oikein ja mikä väärin, vaan se on kokeiltava tilannekohtaisesti. Se, mikä toimii toisilla, ei välttämättä toimi sinun kohdallasi, joten ole utelias ja tutki omaa toimintaasi testaten pieniä asioita yksi kerrallaan. Älä yritä tehdä liikaa kerralla, vaan ole tyytyväinen pienistä edistysaskelista; niillä on tapana vakiintua osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Tämän luvun lopussa on lopputesti, jonka tarkoitus on testata, kuinka hyvin olet omaksunut eri tasa-arvokäsitteet ja näkökulmat. Voit toki tehdä testin, koska haluat, mutta saavuttaaksesi hyvän lopputuloksen, on suositeltavaa tehdä testi vasta opiskelupaketin lopuksi.

Viimeisenä pohdintatehtävänä voit tehdä seuraavan tehtävän muistiinpanoihisi:

Tehtävä:
Millainen olisi sinun unelmien vapaapäiväsi? Kuvaile kaikki heräämisestä siihen hetkeen asti, jolloin menet nukkumaan ja yritä toteuttaa kuvailemasi päivä. Olet todellakin sen arvoinen.

Loppujen lopuksi on helpompaa olla oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi, kun tuntee itsensä rauhalliseksi, levänneeksi ja tarpeelliseksi sekä työskentelevänsä motivoivaa tavoitetta kohti. Kun tuntee saavansa tilaa itsensä toteuttamiselle kaikissa elämänsä rooleissa, kasvattajina, vanhempina, kanssaihmisinä, kollegoina, perheenjäseninä, opiskelijoina, opettajina, isovanhempina tai ystävinä. Tiedäthän sen lentokoneen turvallisuusohjeen ensimmäisen kohdan: auta ensin itseäsi ja sitten vasta muita.

Jatka lopputestiin painamalla tätä linkkiä (Lopputesti)


 

suomi
Chapter: 
ylös
430 users have voted, including you.
Ylös ↑