Kielet

6. Yhteistyössä

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

44:05
50:00

Kaikki mukaan

Videolla tuodaan esille erilaisia näkökulmia yhteistyön tekemiseen oppilaiden yhtäläisiin lähtökohtiin tähtäävässä tasa-arvotyössä. Johdon, tasa-arvotyöryhmän, huoltajien ja ulkoisten toimijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen ja muiden asiantuntijoiden, tuki on työn onnistumisen kannalta erittäin tärkeää.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Minkä tasa-arvokysymyksistä koet tärkeimmäksi ja sellaiseksi, josta työ pitäisi aloittaa?
  • Minkä tyyppisestä tiedosta koet olevan eniten hyötyä koulusi henkilökunnalle tai huoltajille?

 

08:05

Perhe ja oppilaan tulevaisuus

Tasa-arvopolitiikka näkee työmarkkinoiden sukupuolenmukaisen jakautumisen yhtenä merkkinä siitä, että tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu ammatinvalinnan osalta. Tämä opiskelupaketti käsittelee koulua ja sen roolia tasa-arvon kehittämisessä. Tekstissä pohditaan perheen roolia oppilaan ammatinvalinnassa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä. Lappalainen, Sirpa & Mietola, Reetta. (2005, s. 121—129).
Luku: "Hullunkurisia perheitä" — Perheen saamat merkitykset kasvatuksen kentällä (PDF).
Teoksessa: Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus.
Kiilakoski, Tomi, Tomperi, Tuukka & Vuorikoski, Marjo (toim.). Tampere: 112–135.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Miten ammatinvalintaa voisi käsitellä sukupuolinäkökulmasta vanhempainillassa, ja mitä tulisi ottaa huomioon?
  • Miten oppilaiden kanssa voisi keskustelulla ammatinvalinnasta ja siitä, kuinka huoltajat ja ystävät siihen vaikuttavat?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 18:00

Tutkijoiden, huoltajien ja koulun välinen yhteistyö

Koulun ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö voi saada useita muotoja, ja tutustumalla tutkimukseen on mahdollista saada uusia näkökulmia. Etäisyyden ottaminen omaan työhön auttaa vertailemaan itseä muihin ja tunnistamaan omat vahvuudet ja heikkoudet. Oheisessa tekstissä on tutkijoiden kentältä keräämiä esimerkkejä opetuksen hyvistä käytännöistä. Myös yhteistyötä koulun ja kodin välillä käsitellään.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä Lahelma, Elina & Gordon, Tuula (toim.). (2002, s. 78—86).
Luku: Hyviin käytäntöihin
Teoksessa: Koulun arkea tutkimassa. Yläasteen erot ja erilaisuudet.
Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A1. Helsinki.

 

Kysymys pohdittavaksi:

  • Yritä soveltaa tasa-arvotyöhön jotain tekstissä mainittua hyvää käytäntöä. Käytä yllä olevaa tekstiä keskustelun pohjana tasa-arvotyön perusteluun ja konkretisoimiseen esimerkiksi kollegoille.

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 18:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
372 users have voted, including you.
Ylös ↑