Kielet

Lopputesti

You got 15 of 16 possible points.
Your score was: 94 %

Onnittelumme! Käymällä opiskelupaketin läpi olet saavuttanut hyvät perustiedot  sukupuolten välisestä tasa-arvosta koulussa. Toivottavasti koet  voivasti soveltaa niitä työssäsi niin, että pidät sukupuolinäkökulmaa  jatkossa mukana sekä opetustyön arjessa että sen kehittämisessä –  samoin kuin oman ammattitaitosi kehittämisessä.Oppimistasi kuvaava kasvi on kasvanut pienestä versosta reheväksi  pensaaksi. Nyt on sinun vuorosi kylvää siemen ja auttaa tiedon  leviämisessä. Voit tehdä sen yksinkertaisesti suosittelemalla tätä  opiskelupakettia kollegoillesi, esimiehellesi tai lasten vanhemmille.  Tai ottamalla sukupuolinäkökulman osaksi työtäsi niin, että haastat  oppilaasi havaitsemaan ja kyseenalaistamaan sukupuoleen liittyviä  stereotypioita.Otamme mielellämme palautetta vastaan opiskelupaketista. Yhteystiedot  löytyvät Tavoite ja tekijät –sivulta. Sivustoa päivitetään jatkuvasti  ajantasaisen tiedon varmistamiseksi.Onnea ja menestystä työssäsi kohti tasa-arvoisempaa koulua! TANE 

Question Results

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
suomi

Miten voisit läpikäymäsi materiaalin perusteella tiivistää tasa-arvon edistämisen?

Tasa-arvon edistäminen on pyrkimystä kaikkien samanlaiseen kohteluun. Tarkoitus on poistaa toiminnasta kaikki mitä voidaan pitää tyttömäisenä ja poikamaisena. Poistamme opetuksesta esimerkiksi tiettyjä oppiaineita tai kirjoja, jotta luomme sukupuolineutraalin ilmapiirin. 

Tasa-arvon edistäminen on pyrkimystä kaikkien oppilaiden vapauteen valita erilaisia oppiaineita, vastata luokassa kysymyksiin ja olla motivoituneita oppimaan riippumatta sukupuolesta tai sukupuoli-identiteetistä ja sen ilmaisemisesta. Koulun tilanteen mittarina voi toimia tasainen sukupuolijakauma.

Tasa-arvon edistäminen on pyrkimystä saada pojat ja tytöt tuntemaan olonsa turvallisiksi omina itsenään ja kannustaa valitsemaan sellaisia oppiaineita, jotka sopivat parhaiten heidän sukupuoli-identiteettiinsä. Tarkoitus on selvittää, millaisia erilaisia tarpeita tytöillä ja pojilla on, jotta opetusta voidaan soveltaa esimerkiksi luomalla tyttö- ja poikaluokkia, joissa on turvallisempi ilmaista sukupuoli-identiteettiä.

Response:

Tasa-arvon edistäminen on pyrkimystä kaikkien samanlaiseen kohteluun. Tarkoitus on poistaa toiminnasta kaikki mitä voidaan pitää tyttömäisenä ja poikamaisena. Poistamme opetuksesta esimerkiksi tiettyjä oppiaineita tai kirjoja, jotta luomme sukupuolineutraalin ilmapiirin. 

Tasa-arvon edistäminen on pyrkimystä kaikkien oppilaiden vapauteen valita erilaisia oppiaineita, vastata luokassa kysymyksiin ja olla motivoituneita oppimaan riippumatta sukupuolesta tai sukupuoli-identiteetistä ja sen ilmaisemisesta. Koulun tilanteen mittarina voi toimia tasainen sukupuolijakauma.

Tasa-arvon edistäminen on pyrkimystä saada pojat ja tytöt tuntemaan olonsa turvallisiksi omina itsenään ja kannustaa valitsemaan sellaisia oppiaineita, jotka sopivat parhaiten heidän sukupuoli-identiteettiinsä. Tarkoitus on selvittää, millaisia erilaisia tarpeita tytöillä ja pojilla on, jotta opetusta voidaan soveltaa esimerkiksi luomalla tyttö- ja poikaluokkia, joissa on turvallisempi ilmaista sukupuoli-identiteettiä.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
suomi

Mitä tarkoittaa heteronormatiivisuus?

Että olemassa on vain kaksi tapaa ilmaista sukupuolta ja että näiden tulee olla keskenään erilaisia ja heteroseksuaaleja.

Että heteroseksuaaleja on liikaa ja koulu voi tietämystä lisäämällä edesauttaa useampien homo- ja biseksuaalien esiintulon.

Että on liikaa heterogeenisyyttä, erilaisuutta oppilaiden parissa, joten siitä on tullut normi.

Response:

Että olemassa on vain kaksi tapaa ilmaista sukupuolta ja että näiden tulee olla keskenään erilaisia ja heteroseksuaaleja.

Että heteroseksuaaleja on liikaa ja koulu voi tietämystä lisäämällä edesauttaa useampien homo- ja biseksuaalien esiintulon.

Että on liikaa heterogeenisyyttä, erilaisuutta oppilaiden parissa, joten siitä on tullut normi.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Miten laajempi ymmärrys sukupuolen moninaisuudesta voisi esimerkiksi ilmetä?

Että tietää, että eroavaisuudet naisten välillä ovat suuremmat kuin naisten ja miesten välillä tai miesten kesken.

Että voi huomioida koulun olevan tytöille helpompaa.

Että tasa-arvokartoituksessa olisi ”tyttö”- ja ”poika”-vastausvaihtoehdon lisäksi vaihtoehtona ”muu”.

Response:

Että tietää, että eroavaisuudet naisten välillä ovat suuremmat kuin naisten ja miesten välillä tai miesten kesken.

Että voi huomioida koulun olevan tytöille helpompaa.

Että tasa-arvokartoituksessa olisi ”tyttö”- ja ”poika”-vastausvaihtoehdon lisäksi vaihtoehtona ”muu”.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Sanan ”suvaitsevaisuus” käyttäminen tasa-arvon edistämisessä on ongelmallista, koska

Suvaitsevaisuus käsitteenä luo epätasa-arvoisen valtasuhteen suvaitsijan ja suvaitun välille.

Suvaitsevaisuus käsitteenä on menettänyt merkityksensä, koska sitä käytetään niin monin eri tavoin julkisissa keskusteluissa.

Suvaitsevaisuuden käsite yhdistetään enemmän etnisyyteen kuin sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Response:

Suvaitsevaisuus käsitteenä luo epätasa-arvoisen valtasuhteen suvaitsijan ja suvaitun välille.

Suvaitsevaisuus käsitteenä on menettänyt merkityksensä, koska sitä käytetään niin monin eri tavoin julkisissa keskusteluissa.

Suvaitsevaisuuden käsite yhdistetään enemmän etnisyyteen kuin sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Miksi seksuaaliseen kielenkäyttöön, mm. homotteluun ja huoritteluun tulee puuttua kouluissa?

Seksuaalinen kielenkäyttö syrjii niitä, jotka eivät ole vielä harrastaneet seksiä tai jotka eivät ymmärrä mitä kaikki sanat tarkoittavat.

Seksuaalinen kielenkäyttö häiritsee oppitunteja ja oppilaiden mahdollisuutta keskittyä oppiaineeseen. Kielenkäyttö myös seksualisoi oppiainetta.

Seksuaalinen kielenkäyttö loukkaa henkisesti, ei vain sen kohdetta vaan myös muita. Se on homovihamielisyyden ja seksismin ilmentämistä.

Response:

Seksuaalinen kielenkäyttö syrjii niitä, jotka eivät ole vielä harrastaneet seksiä tai jotka eivät ymmärrä mitä kaikki sanat tarkoittavat.

Seksuaalinen kielenkäyttö häiritsee oppitunteja ja oppilaiden mahdollisuutta keskittyä oppiaineeseen. Kielenkäyttö myös seksualisoi oppiainetta.

Seksuaalinen kielenkäyttö loukkaa henkisesti, ei vain sen kohdetta vaan myös muita. Se on homovihamielisyyden ja seksismin ilmentämistä.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Miksi on tärkeää keskustella sukupuolisesta häirinnästä kouluissa?

Jotta siitä ei sen jälkeen tarvitse keskustella.

Jotta voitaisiin selventää oppilaille heidän oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskien heidän psyykkistä ja fyysistä koskemattomuuttaan.

Jotta voitaisiin selventää käsitettä siten, että kaikki ymmärtäisivät, että heidän tulee kestää pientä pilailua seksistä ja seksuaalisuudesta, koska se kuuluu nuoruuteen.

Response:

Jotta siitä ei sen jälkeen tarvitse keskustella.

Jotta voitaisiin selventää oppilaille heidän oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskien heidän psyykkistä ja fyysistä koskemattomuuttaan.

Jotta voitaisiin selventää käsitettä siten, että kaikki ymmärtäisivät, että heidän tulee kestää pientä pilailua seksistä ja seksuaalisuudesta, koska se kuuluu nuoruuteen.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Koulun tehtävä edistää tasa-arvoa on kirjattuna

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

§2 yhdenvertaisuuslaissa

Sitä ei ole kirjattu lakiin. Se on vain suositus.

Response:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

§2 yhdenvertaisuuslaissa

Sitä ei ole kirjattu lakiin. Se on vain suositus.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Mitkä ovat tavallisimmat vasta-argumentit, jotka tuovat haasteita koulun tasa-arvoa edistävälle työlle?

Koulun sanotaan olevan sukupuolineutraali, tytöillä ja pojille sanotaan olevan erilaisia tarpeita sekä kouluissa tarvittavan enemmän miesopettajia.

Koulun sanotaan olevan suunniteltu tytöille, tyttöjen ja poikien sanotaan vastustavan itsensä muuttamista ja kouluilla ei ole tarpeeksi resursseja.

Kouluilla sanotaan olevan tärkeämpiäkin haasteita kuin tasa-arvo, tyttöjen ja poikien sanotaan olevan enemmän toistensa kaltaisia kuin koskaan aiemmin ja koulu on siis periaatteessa tasa-arvoinen.

Response:

Koulun sanotaan olevan sukupuolineutraali, tytöillä ja pojille sanotaan olevan erilaisia tarpeita sekä kouluissa tarvittavan enemmän miesopettajia.

Koulun sanotaan olevan suunniteltu tytöille, tyttöjen ja poikien sanotaan vastustavan itsensä muuttamista ja kouluilla ei ole tarpeeksi resursseja.

Kouluilla sanotaan olevan tärkeämpiäkin haasteita kuin tasa-arvo, tyttöjen ja poikien sanotaan olevan enemmän toistensa kaltaisia kuin koskaan aiemmin ja koulu on siis periaatteessa tasa-arvoinen.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Tärkeä osa tasa-arvoa edistävää työtä on aktiivinen osallistuminen, joka tarkoittaa

henkilökunnan lisäksi oppilaiden aktiivisuutta työn toteuttamisessa.

henkilökunnan ja johdon aktiivista yhteistyötä pysyvien tasa-arvoisten rakenteiden luomiseksi kouluun.

työn toteuttamista oppilaiden ehdoilla, sillä heitä asia eniten koskee ja nuorina heillä on parhaat ideat koulun muuttamiseksi.

Response:

henkilökunnan lisäksi oppilaiden aktiivisuutta työn toteuttamisessa.

henkilökunnan ja johdon aktiivista yhteistyötä pysyvien tasa-arvoisten rakenteiden luomiseksi kouluun.

työn toteuttamista oppilaiden ehdoilla, sillä heitä asia eniten koskee ja nuorina heillä on parhaat ideat koulun muuttamiseksi.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Mikä on tärkeä työkalu tasa-arvon toteuttamisessa?

Opetussuunnitelma

Mahdollisuus äänestää erilaisista muutoksista, jotta päätökset toteutettaisiin käytännössä.

Tasa-arvoon liittyvät teemapäivät

Response:

Opetussuunnitelma

Mahdollisuus äänestää erilaisista muutoksista, jotta päätökset toteutettaisiin käytännössä.

Tasa-arvoon liittyvät teemapäivät

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Mitä tarkoittaa normikriittinen näkökulma?

Sitä, että kutsutaan vähemmistön edustajia kertomaan, millaista on olla vähemmistössä.

Sitä, että tutkitaan, miten normien kautta ihmisiä suljetaan ulkopuolelle ja heitä rajoitetaan sekä miten ulossulkevia normeja voitaisiin purkaa.

Sitä, että oppiainetta voidaan pitää feminiinisenä tai maskuliinisena.

Response:

Sitä, että kutsutaan vähemmistön edustajia kertomaan, millaista on olla vähemmistössä.

Sitä, että tutkitaan, miten normien kautta ihmisiä suljetaan ulkopuolelle ja heitä rajoitetaan sekä miten ulossulkevia normeja voitaisiin purkaa.

Sitä, että oppiainetta voidaan pitää feminiinisenä tai maskuliinisena.

Tulos 0 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Tasa-arvoa edistävän työn tulee olla tulevaisuudessa tavoitteellista ja suunnitelmallista, mikä tarkoittaa, että

koulun tulee toteuttaa kansallista koulujen tasa-arvosuunnitelmaa.

koulun tulee itse työstää suunnitelma, jossa luetellaan toimenpiteet ja seuraukset.

koulun tulee tehdä kartoitus tasa-arvotilanteesta, minkä jälkeen kunnan tulee työstää yleinen suunnitelma sivistystoimelle.

Response:

koulun tulee toteuttaa kansallista koulujen tasa-arvosuunnitelmaa.

koulun tulee itse työstää suunnitelma, jossa luetellaan toimenpiteet ja seuraukset.

koulun tulee tehdä kartoitus tasa-arvotilanteesta, minkä jälkeen kunnan tulee työstää yleinen suunnitelma sivistystoimelle.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Keiden suositellaan tekevän koulun tasa-arvosuunnitelman

Rehtori ja kunnanjohtaja

Koulun johto yhdessä huoltajien kanssa

Koulun henkilökunta ja oppilaat yhdessä

Response:

Rehtori ja kunnanjohtaja

Koulun johto yhdessä huoltajien kanssa

Koulun henkilökunta ja oppilaat yhdessä

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Miksi tasa-arvoa edistävässä työssä on suositeltavaa tutustua vallankäytön mekanismeihin

Niiden tunnistaminen tukee muutostyössä sen kohdatessa vastustusta.

Niiden tulee olla osa tasa-arvosuunnitelmaa.

Ne ovat tärkeä työkalu koulun tasa-arvotilanteen kartoittamisessa.

Response:

Niiden tunnistaminen tukee muutostyössä sen kohdatessa vastustusta.

Niiden tulee olla osa tasa-arvosuunnitelmaa.

Ne ovat tärkeä työkalu koulun tasa-arvotilanteen kartoittamisessa.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Miksi vanhemmat tulee ottaa mukaan tasa-arvoa edistävään työhön?

He tarvitsevat lisää tietoa kotitöiden tasa-arvoisemmasta jakamisesta.

He voivat olla tärkeä tuki koulun työssä.

Heillä on paremmat mahdollisuudet puhua oppilaiden kanssa tasa-arvosta. Sitä paitsi suurin osa ongelmista esiintyy kodeissa.

Response:

He tarvitsevat lisää tietoa kotitöiden tasa-arvoisemmasta jakamisesta.

He voivat olla tärkeä tuki koulun työssä.

Heillä on paremmat mahdollisuudet puhua oppilaiden kanssa tasa-arvosta. Sitä paitsi suurin osa ongelmista esiintyy kodeissa.

Tulos 1 / 1

Kysymys:

Multiple choice question
ruotsi

Miksi tasa-arvoa kannattaa edistää koulussa?

Se antaa työkaluja sukupuolistereotyyppisen toiminnan purkamiseen.

Koulujen tulevaisuuden rahoittaminen tulee riippumaan siitä, minkälaisia eri pakollisia suunnitelmia on koulussa tehty.

On liian myöhäistä edistää tasa-arvoa koulussa, se täytyy tehdä jo kasvatuksessa.

Response:

Se antaa työkaluja sukupuolistereotyyppisen toiminnan purkamiseen.

Koulujen tulevaisuuden rahoittaminen tulee riippumaan siitä, minkälaisia eri pakollisia suunnitelmia on koulussa tehty.

On liian myöhäistä edistää tasa-arvoa koulussa, se täytyy tehdä jo kasvatuksessa.

Ylös ↑