Kielet

Lopputesti

Ensisijaiset välilehdet

Question 1 of 16
suomi

Miten voisit läpikäymäsi materiaalin perusteella tiivistää tasa-arvon edistämisen?

Tasa-arvon edistäminen on pyrkimystä kaikkien samanlaiseen kohteluun. Tarkoitus on poistaa toiminnasta kaikki mitä voidaan pitää tyttömäisenä ja poikamaisena. Poistamme opetuksesta esimerkiksi tiettyjä oppiaineita tai kirjoja, jotta luomme sukupuolineutraalin ilmapiirin. 

Tasa-arvon edistäminen on pyrkimystä kaikkien oppilaiden vapauteen valita erilaisia oppiaineita, vastata luokassa kysymyksiin ja olla motivoituneita oppimaan riippumatta sukupuolesta tai sukupuoli-identiteetistä ja sen ilmaisemisesta. Koulun tilanteen mittarina voi toimia tasainen sukupuolijakauma.

Tasa-arvon edistäminen on pyrkimystä saada pojat ja tytöt tuntemaan olonsa turvallisiksi omina itsenään ja kannustaa valitsemaan sellaisia oppiaineita, jotka sopivat parhaiten heidän sukupuoli-identiteettiinsä. Tarkoitus on selvittää, millaisia erilaisia tarpeita tytöillä ja pojilla on, jotta opetusta voidaan soveltaa esimerkiksi luomalla tyttö- ja poikaluokkia, joissa on turvallisempi ilmaista sukupuoli-identiteettiä.

Ylös ↑