Kielet

3. Jämställt bemötande

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

32:35
70:00

Erfarenheter av att filma verksamheten

I Folkhälsans rapport Ett jämställt dagis kan man bekanta sig närmare med hur filmningen av verksamheten gick till på pilotdaghemmen, analysen av materialet och genomgången tillsammans med personalen.

 

Sundell, Sara. (2012, s. 14—18).
Avsnittet Videofilmning — Förändringar i verksamheten (PDF).
Ur: Ett jämställt dagis.
Projektrapport. Folkhälsan.

 

Frågor för dig att fundera på:

  • Varför skulle det, enligt rapporten, ha varit bra att filma personalen redan i början av projektet?
  • Vilken av de tre beskrivna situationerna skulle kunna användas för att synliggöra hur ojämställdhet tar sig uttryck i er verksamhet?

 

Beräknad lästid i minuter 10:00

Leksaker och kön

Leksaker skapar möjligheter att fantisera samtidigt som också leksakerna kan begränsa. Det här textutdraget närmar sig leksakerna i masskulturen och reflekterar över vilken påverkan den kan ha på barnens uppfattningar om sig själva.

 

Sundqvist, Milena. (2013, s. 34—41).
Resultatredovisning och diskussion (PDF).
Ur "Pojkar tycker ju inte om dockor" - En kvalitativ undersökning av jämställdheten på daghem.

 

Reflektionsfrågor:

  • Finns det några av reflektionerna i texten som inte är aktuella längre? Vilka är de och vilka reflektioner är lika aktuella än?
  • På vilket sätt görs skillnad i kön i leksakernas utformning, det vill säga hur vet ett barn om en leksak är tänkt för en flicka eller en pojke?

 

Beräknad lästid i minuter 18:00

Könsaspekter hos leksaker och vid matbordssituationer

I följande video beskrivs användningen av leksaker i verksamheten ur ett könsperspektiv, både hur leksakerna kan användas så att de begränsar barnen, men också hur man kan öppna upp för nya demokratiska processer i verksamheten tillsammans med barnen. Videon beskriver också ojämställda och jämställda matbordssituationer.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vilka tankar väcker videon om det egna daghemmets rutiner vad gäller användningen och inköp av leksaker till verksamheten?
  • Vad finns det för risker med att plocka bort leksaker?
  • Hur jämställda är era matbordsituationer? Vad kunde ni göra för att åtgärda eller minska på påverkan enligt kön?

 

Filmens längd i minuter 04:35

 

ruotsi
Chapter: 
ylös
348 users have voted.
Ylös ↑