Kielet

3. Jämställt bemötande

 

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

72:40
50:00

Arbetsmaterial för jämställdhetsfrämjande

Folkhälsan har tagit fram ett litet arbetsmaterial med hjälp av vilket man kan starta arbetet med jämställdhet i daghemsverksamheten.

 

Gustavsson, Malin. (2006, 8 sidor).
Ett mer jämställt dagis (PDF).
Arbetsmaterial. Folkhälsan.

 

Beräknad lästid i minuter 16:00

Delaktighet i planeringen av arbetet

Under projektet Jämställd barnomsorg på Åland har man samlat erfarenheter från projektet på en egen webbplats. Där kan man ladda ner olika övningar och metoder som använts inom projektet och läsa de olika daghemmens dokumentation av en del av arbetet. Här hittas en metod kallad Lotusdiagram som beskriver hur personalen kan göras delaktig i arbetet med kartläggande av verksamheten.

 

Projektet Jämställd barnomsorg på Åland. (2011).
Ökad delaktighet — Lotusdiagram (DOC).
Material från handledning.
www.jamstalldbarnomsorg.ax.

 

Beräknad lästid i minuter 06:00

Undersök daghemsmiljön — var finns barnen?

Diskrimineringsombudsmannen i Sverige har utvecklat Husmodellen för att underlätta kartläggande av var barnen befinner sig i verksamhetsmiljön och på vilket sätt de använder den pedagogiska miljön. På så sätt kan man undersöka om miljön används jämställt. Alla hänvisningar till lagen i handledningen nedan gäller enbart i Sverige, Finland har dock liknande lagstiftning.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä

Diskrimineringsombudsmannen. (2012).
Husmodellen (PDF, för förskolan).
Sverige. www.do.se.

Beräknad lästid i minuter 02:00

  Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä

  Diskrimineringsombudsmannen. (2015).
  Handledning för att arbeta med husmodellen (PDF, för förskolan).
  Sverige. www.do.se.

  Beräknad lästid i minuter 38:00

  Organisering av lek

  I den här videon delar daghemspersonalen med sig av olika tips och metoder på hur leken kan organiseras och omorganiseras både inomhus och ute. Med mer mångfald i lek utvecklas fler och mångsidigare färdigheter hos barnen. I videon presenteras metoderna lekstationer och aktivitetskort, hur man kan undersöka lekandet i barngruppen och hur man kan omorganisera lekandet för att skapa mer mångfald gällande vad och var barnen leker.

   

  Reflektionsfrågor:

  • Vilka rutiner, som stöder mångfald i leken, hittas i er verksamhet?
  • Kunde någon av videons metoder och tips passa bra in i den egna verksamheten just nu och varför?
  • Jämställdhet handlar inte om att ta bort, utan att lägga till möjligheter för barnen. Vilken metod i videon ligger på gränsen på vad som skulle vara jämställdhetsfrämjande?

   

  Filmens längd i minuter 08:41

  Att iaktta sitt eget arbete genom filmning

  Projektledaren Milla Paumo berättar varför det lönar sig att filma och om modet som behövs för att få sitt arbete granskat. Sara Sundell uppmanar att man upprepar filmandet och hennes filmtips hittas längre ner på sidan.

   

  Reflektionsfrågor:

  • Hur skulle du förhålla dig till att själv bli filmad, vilka tankar väcker det hos dig?
  • Hur kunde man gå tillväga för att börja filma i er verksamhet?

   

  Filmens längd i minuter 01:59
     

   

  Som stöd för ditt lärande

  Grattis! Du har nu avslutat kapitel 3. Vi hoppas att du spritter av inspiration att göra något i din vardag för jämställdheten.

  Ta en välbehövlig paus, gå på en fotbollsmatch eller på bio och leta stereotyper i din vardag

  Fortsätt till kapitel 4 via den här länken (Kapitel 4: Inledning).


   

  ruotsi
  Chapter: 
  ylös
  347 users have voted.
  Ylös ↑