Kielet

2. Trakasserier och mobbning

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

69:36
80:00

Sexualbrott

Gränsen mellan sexuella trakasserier och sexualbrott kan vara hårfin. Elever kan vara omedvetna om att de varit utsatta för en brottslig handling om de inte vet var gränserna går. Följande text, som är en pedagogisk introduktion till hur vi kan ta upp frågan om sexualbrott, ingår i materialet Var går gränsen?, som handlar om sexuella trakasserier och sexualbrott och som är utgivet av Brottsförbyggande rådet i Sverige.

 

Grände, Josefin & Odén, Niklas. (2007, s. 169—171).
Avsnittet: Tema 4: Sexualbrott. Pedagogens introduktion (PDF, klicka på ladda ner som PDF).
Ur Var går gränsen? Handledning för temaarbeten om integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott.
Brottsförebyggande rådet. Stockholm.

 

Reflektionsfrågor:

  • Vad skulle din motivering vara för att ta upp sexualbrott i undervisningen och hur kunde det ta sig uttryck inom ditt läroämne?
  • Känner du till förfarandet i skolan om ett sexualbrott kommer till din kännedom, dina rättigheter och skyldigheter?

 

Beräknad lästid i minuter 06:00

Små barn mobbar också

Det har länge funnits en uppfattning om att mobbning inte förekommer på dagis, utan uppstår först i skolan. Folkhälsans och Mannerheims barnskyddsförbunds forskningsprojekt under 2009—2010 avslöjade även mobbning mellan små barn. Den här textdelen beskriver könsmönster i mobbning, hur man kan ta tag i mobbning samt listar tio metoder att använda i det mobbningsförebyggande arbetet. Texten fungerar utmärkt för den grundläggande utbildningens lägre klasser.

 

Stoor-Grenner, Maria & Kirves, Laura. (2010, s. 39—56).
Mobbar även små barn? (PDF).
Mannerheims barnskyddsförbund, Folkhälsan.

 

Reflektionsfrågor:

  • På vilket sätt diskuteras mobbning och kränkningar i er verksamhet?
  • Har ni lagt märke till hur flickor och pojkar blir kränkta på olika sätt? Vilka konsekvenser har det, eller borde det ha i vuxnas agerande?
  • På vilket sätt kunde ett mobbningsförebyggande arbete ur ett könsperspektiv utvecklas i er verksamhet?

 

Beräknad lästid i minuter 36:00

Forskning om trakasserier i skolan

Forskaren Katja Gillander Gådin berättar om sexuella trakasserier och våld i den svenska skolan och delar av sin forskning för elever i årskurserna 6—9 i Östersunds kommun.

 

Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet. (2010).
Våld och trakasserier i årskurs 6—9. (webbsida med film).
UR Samtiden — Genusmaraton.

 

Reflektionsfråga:

  • Ingår någon eller liknande frågor i skolans trivselenkät, som Gillander Gådin använder i sin forskning? Om det ingår, hur har frågorna valts ut? Om det inte ingår, hur skulle man kunna öka kunskapen om vilken typ av sexuella trakasserier som förekommer och vem som utsätter vem?

 

Filmens längd i minuter 19:36

Heder: en utmaning för jämställdhetsarbetet

Hedersproblematiken är ett tema som ökar i aktualitet, men det finns lite material på svenska i Finland kring detta. Den här textdelen, som är ett utdrag ur en svensk utredning, beskriver utgångspunkten för arbetet, lyfter fram fördomar och efterlyser kunskapshöjning för skolan.

 

SOU. (2010:99, s.176—179).
Avsnittet: Skolan och hedersproblematiken (PDF).
Ur Flickor, pojkar och individer — om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan.
Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm.

 

Reflektionsfrågor:

  • Kunde det som beskrivs som ”hedersvåldsproblematikens komplexitet” i texten vara något som är aktuellt i er skola?
  • På vilket sätt informerar er skola eleverna om deras rättigheter och hur kunde detta förebyggande arbete stärkas?

 

Beräknad lästid i minuter 08:00

 

ruotsi
Chapter: 
ylös
324 users have voted.
Ylös ↑