Kielet

2. Trakasserier och mobbning

 

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

25:41
20:00

Ta skällsord på allvar

Den här videon berättar om hur man kan involvera eleverna i det jämställdhetsfrämjande arbetet så att de får mer kunskap om sina rättigheter och skyldigheter och så att skolpersonalen får kunskap om vad som faktiskt händer i skolan. Videon ger också tips på hur man griper in och reder ut exempelvis genom fostrande samtal.

Reflektionsfråga:

  • Vilka tankar väcktes hos dig av filmens innehåll?

 

Filmens längd i minuter 07:41

Trygghet i skolan som mål

I den här texten har projektet ALLiES samlat utmaningar och erfarenheter, för att skapa en trygg och jämlik förskola och skola, som kan användas som inspiration i det jämställdhetsfrämjande arbetet.

 

ALLiES eGUIDE — Teachers' and Parents'
Allience for Early Violence Prevention in Pre-school. (2012).
Challenges and Good Practices in Creating Safe and Equal Structures (PDF, cirka 2 sidor på engelska).
Uleåborgs universitet.

 

Reflektionsfråga:

  • Vilka av temana som nämns under Values and goals kunde vara viktiga i ett jämställdhetsarbete? Motivera varför!

 

Beräknad lästid i minuter 04:00

 

Tips för hur man tar upp sexuella trakasserier i klassrummet

 

Sandra Dahlén har samlat en konkret tipslista, både allmänt och i undervisningssituationen, då sexuella trakasserier tas upp.

Dahlén, Sandra. (2010, s. 7).
Avsnittet Att tänka på i arbetet med sexuella trakasserier (PDF).
Ur Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan. RFSU.

Beräknad lästid i minuter 10:00

Sexuella trakasserier

 

Sexuella trakasserier (PDF).

 

Beräknad lästid i minuter 04:00

Trygghet i skolan som mål

I den här texten har projektet ALLiES samlat utmaningar och erfarenheter, för att skapa en trygg och jämlik förskola och skola, som kan användas som inspiration i det jämställdhetsfrämjande arbetet.

 

ALLiES eGUIDE — Teachers' and Parents'
Allience for Early Violence Prevention in Pre-school. (2012).
Challenges and Good Practices in Creating Safe and Equal Structures (PDF, cirka 2 sidor på engelska).
Uleåborgs universitet.

 

Reflektionsfråga:

  • Vilka av temana som nämns under Values and goals kunde vara viktiga i ett jämställdhetsarbete? Motivera varför!

 

Beräknad lästid i minuter 04:00

 

 

Som stöd för ditt lärande

Grattis! Du har nu avslutat kapitel 2. Klappa dig själv på axeln, ge dig själv en belöning. Det kan vara tufft att hålla uppe motivationen när man blir lämnad ensam med inlärning, så hitta en studiekamrat att diskutera innehållet i kursen med, eller hitta på belöningar åt dig själv. Pressa inte dig själv alltför hårt, utan lämna plats för reflektion. Bäst kommer du igenom materialet om du sätter upp en plan för dig själv. Vila en vecka eller en månad och ta dig an nästa kapitel då, till exempel.
 

Vi hoppas att du fick konstruktiva tankar kring hur vi tar tag i alla typer av kränkningar och att du blir eller fortsätter att vara en som modigt kan ta itu med dem i ditt arbete. Var inte ensam utan sök stöd av och tillsammans med andra, skapa allianser mellan olika aktörer där ni alla delar målet kring minskande av våld bland barn och unga. Efter det här kapitlet så är det av oerhörd vikt att du skrivit ner idéer och förbättringsförslag i dina anteckningar. Bjud in experter för att föreläsa eller hålla seminarium kring våld/mobbning och bjud om möjligt även in föräldrar. Föräldrars närvaro leder till att arbetet på ett naturligt sätt blir kontinuerligt då nya föräldrar kommer med i och försvinner ur verksamheten med jämna mellanrum.

Fortsätt till kapitel 3 via den här länken (Kapitel 3: Inledning)


 

ruotsi
Chapter: 
ylös
395 users have voted.
Ylös ↑