Kielet

Chapter3

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

37:30
40:00

ruotsi

Beräknad arbetstid för att gå igenom materialet på den här fliken

05:35

Inledning

Kapitel 3, Jag, ojämställd?, fokuserar på personalens roll och ansvar i förändringsprocessen till en mer jämställd verksamhet.  Denna förändring berör de studerande, men först och främst de vuxna i verksamheten.

ruotsi
 

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

72:40
50:00

Arbetsmaterial för jämställdhetsfrämjande

Folkhälsan har tagit fram ett litet arbetsmaterial med hjälp av vilket man kan starta arbetet med jämställdhet i daghemsverksamheten.

 

ruotsi

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

32:35
70:00

Erfarenheter av att filma verksamheten

I Folkhälsans rapport Ett jämställt dagis kan man bekanta sig närmare med hur filmningen av verksamheten gick till på pilotdaghemmen, analysen av materialet och genomgången tillsammans med personalen.

 

ruotsi

Beräknad arbetstid för genomgång av materialet
Beräknad tid för reflektionsfrågor

58:02
50:00


Jämställt bemötande?

Det här kapitlet fokuserar på metoder och förändringsprocesser, eftersom centrala utmaningar i jämställdhetsarbetet utgörs av konkretisering och tillämpning. Aspekter som tas upp är att organisera lekar, använt material och miljön i daghemmet.

ruotsi

Beräknad arbetstid för att gå igenom materialet på den här fliken

07:50

Inledning

ruotsi

Sivut

Ylös ↑