Kielet

Chapter1

Oppimisen tueksi:

Menetelmiä ja vinkkejä -osaan on koottu lisää tietoa hyödynnettäväksi erityisesti käytännön tasa-arvotyössä.

Useimpien lukujen Menetelmissä ja vinkeissä on yksin tai yhdessä muiden kanssa sovellettavia menetelmiä. Niihin liittyvää materiaalia voi tulostaa myös jaettavaksi työpaikalla ja sidosryhmille.

 

suomi

Oppimisen tueksi:

Kokemuksia kentältä –osassa tutustutaan haastattelujen avulla käytännön tasa-arvotyötä tekevien kokemuksiin sekä tutkijoiden ja lainsäätäjän näkemyksiin. Mikäli haluat saada lisätietoa videoilla käsiteltävistä aiheista, haastateltuihin asiantuntijoihin voi ottaa yhteyttä.

 

suomi

Oppimisen tueksi

Koko opintopaketin läpikäymiseen menee n. 22 tuntia, mikä vastaa hieman vajaata neljää jatkokoulutuspäivää ja vajaata yhtä ECTS -opintopistettä (1 opintopiste = 27 tuntia omaa työtä). Opiskelun rytmittämisen avuksi on ajankulua arvioitu myös tehtäväkohtaisesti.

suomi

 

Paina vihreää nappia avataksesi Oppimisen tueksi -osion

Tämä on työkalu, joka ohjaa ja tukee työskentelyäsi koko opintopaketin ajan. Saatavilla on neuvoja työskentelytavoista ja erilaisista teknisistä kysymyksistä, joihin voit törmätä opintopakettia läpikäydessäsi. Oppimisen tueksi- nappia painaessasi saat tueksesi kollegan, joka auttaa sinua opiskelussasi. Paina vihreä nappia!

suomi

Oppimisen tueksi:

Menetelmiä ja vinkkejä -osaan on koottu lisää tietoa hyödynnettäväksi erityisesti käytännön tasa-arvotyössä.

Useimpien lukujen Menetelmissä ja vinkeissä on yksin tai yhdessä muiden kanssa sovellettavia menetelmiä. Niihin liittyvää materiaalia voi tulostaa myös jaettavaksi työpaikalla ja sidosryhmille.

 

suomi

Oppimisen tueksi:

Kokemuksia kentältä –osassa tutustutaan haastattelujen avulla käytännön tasa-arvotyötä tekevien kokemuksiin sekä tutkijoiden ja lainsäätäjän näkemyksiin. Mikäli haluat saada lisätietoa videoilla käsiteltävistä aiheista, haastateltuihin asiantuntijoihin voi ottaa yhteyttä.

suomi

Oppimisen tueksi

Koko opintopaketin läpikäymiseen menee n. 22 tuntia, mikä vastaa hieman vajaata neljää jatkokoulutuspäivää ja vajaata yhtä ECTS -opintopistettä (1 opintopiste = 27 tuntia omaa työtä). Opiskelun rytmittämisen avuksi on ajankulua arvioitu myös tehtäväkohtaisesti.

suomi

Paina vihreää nappia avataksesi Oppimisen tueksi -osion

Tämä on työkalu, joka ohjaa ja tukee työskentelyäsi koko opintopaketin ajan. Saatavilla on neuvoja työskentelytavoista ja erilaisista teknisistä kysymyksistä, joihin voit törmätä opintopakettia läpikäydessäsi. Oppimisen tueksi- nappia painaessasi saat tueksesi kollegan, joka auttaa sinua opiskelussasi. Paina vihreä nappia!

suomi

Oppimisen tueksi:

Menetelmiä ja vinkkejä -osaan on koottu lisää tietoa hyödynnettäväksi erityisesti käytännön tasa-arvotyössä.

Useimpien lukujen Menetelmissä ja vinkeissä on yksin tai yhdessä muiden kanssa sovellettavia menetelmiä. Niihin liittyvää materiaalia voi tulostaa myös jaettavaksi työpaikalla ja sidosryhmille.

 

suomi

Oppimisen tueksi:

Kokemuksia kentältä –osassa tutustutaan haastattelujen avulla käytännön tasa-arvotyötä tekevien kokemuksiin sekä tutkijoiden ja lainsäätäjän näkemyksiin. Mikäli haluat saada lisätietoa videoilla käsiteltävistä aiheista, haastateltuihin asiantuntijoihin voi ottaa yhteyttä.

suomi

Sivut

Ylös ↑