Kielet

1. Samoilla ehdoilla?

Oppimisen tueksi:

Menetelmiä ja vinkkejä -osaan on koottu lisää tietoa hyödynnettäväksi erityisesti käytännön tasa-arvotyössä.

Useimpien lukujen Menetelmissä ja vinkeissä on yksin tai yhdessä muiden kanssa sovellettavia menetelmiä. Niihin liittyvää materiaalia voi tulostaa myös jaettavaksi työpaikalla ja sidosryhmille.

 

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen

Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

08:11
50:00


Menetelmiä ja vinkkejä

Toimintaympäristöjen ainutlaatuisuudesta johtuen annettuja aineistoja ja vinkkejä tulee jatkojalostaa omaan ympäristöön ja käyttöön sopivaksi. Myös lapset ja epätasa-arvoiset tilanteet ovat erilaisia ja suoraan sopivia vinkkejä ei välttämättä ole tarjolla.Toimintaympäristön havainnointiin soveltuvia menetelmiä on useita.

 

Toiminnan havainnointi

Toimintaa voidaan tutkia lokikirja –menetelmällä, jonka käytöstä Flaggskeppet-päiväkodissa kertoo päiväkodinjohtaja Birthe Stolt.

 

02:34

Kysymys pohdittavaksi

  • Millaisia ajatuksia lokikirjan käyttö herätti?
  • Voisiko lokikirjaa käyttää teidän päiväkodissanne tasa-arvokeskustelun herättämiseen? Miksi tai miksi ei?

 


Näkökulma tasa-arvotyöskentelyyn

Videolla esitellään tasa-arvotyön aloittamiseen soveltuvia käytännön vinkkejä. On huomattava, että tasa-arvotyö on prosessi, joka vie aikaa. Videolla keskustellaan johtajan roolista ja annetaan vinkkejä, kuinka koulussa voidaan sukupuolistereotypioita  käytännössä haastaa. Lisäksi kerrotaan, miten vanhempien ennakkoluuloja sukupuolitietoista pedagogiikkaa kohtaan vähennetään.

 

05:37

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Videolla mainittiin useita esimerkkejä siitä, kuinka koulussa on haastettu sukupuoleen liittyviä käsityksiä. Puhuttiin mm. heteronormatiivisuudesta. Mitkä vinkeistä koit käyttökelpoisiksi päiväkodin arjessa?
  • Oletteko tavanneet vanhempia, jotka olisivat ottaneet tasa-arvoasiat esille tai osoittaneet mielenkiintoa tasa-arvotyötä kohtaan?
  • Mitä asioita on jo käsitelty päiväkodissa tai miten näitä asioita voisi ottaa esille vanhempainilloissa?

 

Oppimisen tueksi:

Onnea! Ensimmäinen luku on suoritettu. Siirry seuraavaksi lukuun kaksi.

Nyt tiedät, kuinka aineisto on rakentunut ja millaista pohdittavaa se antaa. Nyt sinulla on myös tilaisuus keventää hieman ja pitää pieni tauko tämän teeman lopuksi ennen seuraavaan siirtymistä. Venyttele hieman, käy lyhyellä kävelyllä, juo vähän vettä tai syö pieni välipala. Opit parhaiten käyttämällä kaikkia aistejasi ja antamalla itsellesi aikaa pohtia lukemaasi, sisäistää se, makustella ja ehkäpä jopa testaamalla oppimaasi, ennen kuin aloitat uuden asian parissa.

Työskentely sukupuolten välisten tasa-arvokysymysten parissa voi herättää jopa vastarintaa. On kuitenkin tärkeää välttää jumiutumista juupas-eipäs –väittelyyn, joka ei johda mihinkään. Sen sijaan on hyvä jatkaa opiskelua eteenpäin, jolloin oma tietämys ja osaaminen syvenee. Se vaatii aikaa.

Myöhemmin käsitellään muun muassa sitä, miten tasa-arvokysymykset otetaan esiin työtovereiden ja lasten vanhempien kanssa. Sukupuolten tasa-arvon kysymykset voivat aiheuttaa hyvinkin henkilökohtaisia prosesseja, joiden käsittely vaatii aikaa ja tiettyä turvallisuutta. Käytyäsi opiskelupaketin lävitse voit palata takaisin tähän aineistoon niiden aiheiden pariin, jotka vaativat vielä työstämistä joko henkilökohtaisesti tai yhteisössänne.

Voit suositella tätä sivustoa kollegoillesi tai ehdottaa, että kävisitte sen yhdessä läpi tullaksenne tietoisemmiksi ja löytääksenne uuden rohkean otteen työhönne. Opiskelijana voit suositella sivustoa opiskelukavereillesi ja opettajana voit käyttää sitä opetuksessasi.

Jatka seuraavaan lukuun painamalla tätä linkkiä  (Luku 2: Johdanto)


 

suomi
Chapter: 
ylös
564 users have voted.
Ylös ↑