Kielet

1. Samoilla ehdoilla?

Oppimisen tueksi

Koko opintopaketin läpikäymiseen menee n. 22 tuntia, mikä vastaa hieman vajaata neljää jatkokoulutuspäivää ja vajaata yhtä ECTS -opintopistettä (1 opintopiste = 27 tuntia omaa työtä). Opiskelun rytmittämisen avuksi on ajankulua arvioitu myös tehtäväkohtaisesti.

Jokaisen teksti- ja videoaineiston lopussa on pohdintatehtävä, joka syventää oppimista. Myös opiskelupäiväkirjan käyttöä suositellaan, sillä niihin voi tallentaa aineiston herättämiä ajatuksia. Sitä voi käyttää myös lasten ja oppilaiden kanssa työskennellessä.

Opiskelupaketti on suomen- ja ruotsinkielinen. Sisällöt eroavat hieman toisistaan, johtuen saatavilla olevasta sivuston ulkopuolisesta aineistosta. Vaihtamalla kieliosiosta toiseen voi siis täydentää osaamistaan. Videomateriaali on tekstitetty. Huomaa, että videot on ladattavissa omalle koneelle.

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen

Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

38:14
50:00

Samoilla ehdoilla?

Yksi koulujen ja varhaiskasvatuksen tehtävistä on edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvolla tarkoitetaan pyrkimystä samoihin ehtoihin sukupuolesta riippumatta. Kaikilla lapsilla pitäisi olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, mutta myös yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ihmisenä.

Lapset oppivat varhain sen, että tyttöjä ja poikia kohdellaan eri tavoin: heillä on erilaiset oikeudet ja velvollisuudet, lelut ja leikit ovat erilaisia, tyttöjen ja poikien täytyy käyttäytyä ja pukeutua eri tavoin. Esimerkki: pojat pelaavat jalkapalloa pihan keskellä ja tytöt hyppivät narua pihan reuna-alueella. Äänekkäästi pelaavat pojat eivät ota tyttöjä mukaan peliin, koska nämä eivät heidän mielestään osaa pelata. Hyppynarulla leikkivät tytöt eivät hyväksy poikia mukaan, koska nämä vain sotkisivat narut.

Kasvattajien tehtävänä on taata kaikille lapsille samanlaiset mahdollisuudet riippumatta heidän sukupuolestaan. Tämä edellyttää stereotyyppisten sukupuolikäsitysten tiedostamista, sillä ne ilmenevät asenteissa, käyttäytymisessä sekä siinä, miten lapsi kohdataan yksilönä.

 

Monipuolisempia sukupuolia

Videossa projektipäällikkö Milla Paumo esittelee sukupuoleen liittyvää käsitteistöä. Varhaiskasvattajat Larrie Griffis ja Marina Sundelin kertovat puolestaan kertovat oman toimintansa kyseenalaistamisesta ja siitä, miten tasa-arvotietoisuuden lisääntyminen auttaa kehittämään omaa toimintaa. Folkhälsanin lasten ja nuorten asioiden tasa-arvovastaava Sara Sundell ja tutkija Sari Manninen kertovat kunnioituksen merkityksestä tasa-arvotyössä. Tutkija Jukka Lehtonen puolestaan selittää tasa-arvon ja seksuaalisuuden kytköksiä. Lehtori Jan-Erik Mansikka kertoo sosiaalisesta sukupuolitietoisesta pedagogiikasta lastentarhanopettajakoulutuksessa.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi videon pohjalta:

  • Videolla selitetään tasa-arvon ja seksuaalisuuden välistä yhteyttä, miten ja milloin nämä käsitteet esiintyvät yhdessä päiväkodin arjessa?
  • Millä tavoin videolla kunnioitus ja tasa-arvotyöskentely yhdistetään toisiinsa?

 

10:14

Sukupuolen rakentuminen

Sosiaalistumisen eli yhteiskunnan jäseneksi kasvamisen ytimessä on sukupuoliroolin omaksuminen. Sosiaalistuessaan lapsi oppii mikä on tytöille tai pojille sopivaa, millaisista asioista hänen tulee olla kiinnostunut, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia hänellä on sukupuoleensa liittyen. Näitä ovat esimerkiksi perinteiset naisten ja miesten työt, joiden omaksumista tukee sukupuolen mukaan eriytynyt leikki- ja lelukulttuuri.

Kyse on sukupuoleen kasvamisesta, jossa on vaihtelua eri aikoina ja eri kulttuureissa. Länsimaissa on kaksi sukupuolta, jotka järjestävät sosiaalisen elämän eri alueita. On kuitenkin olemassa kulttuureita, joiden sosiaalinen järjestelmä hyväksyy useampia sukupuolia.

Leena Teräksen teksti ”Millainen on tyttö tai poika sukupuolistereotypioiden vaikutus minäkäsitykseen ja tasa-arvoon" kertoo, miten tytöt ja pojat kasvatetaan sekä miten kasvatukseen yhdistetään mielikuvia sukupuolista.

Oppimisen tueksi:

Seuraavana on ensimmäinen tekstilinkki. Tekijätietojen lopuksi annetaan sivunumerot, joilla luettava osuus on (tässä tapauksessa sivut 5667). Teksteihin voi halutessaan palata myöhemmin.

Dokumentit ovat pdf–muodossa, joiden avautuminen voi joissakin tapauksissa olla hankalaa (esim. näkövammaisten ruudunlukuohjelmilla). Pahoittelemme tätä. Lukemiseen tarvitaan Adobe Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi tästä: Adobe Reader.

Linkkiä klikatessa voi ruutuun ilmestyä ponnahdusikkuna, jossa tarjotaan vaihtoehdoksi tiedoston avaaminen ja/tai tallentaminen. Kumpikin vaihtoehto mahdollistaa opiskelun jatkamisen. Tiedosto avautuu uuteen ikkunaan, jonka voi käytön jälkeen sulkea normaalisti.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Teräs, Leena. (2005, s. 57—67).
Millainen on tyttö tai poika — sukupuolistereotypioiden vaikutus minäkäsitykseen ja tasa-arvoon (PDF).
Teoksessa: Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen.
Eija Leinonen (toim.).

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millaisia sukupuolinormeja tunnistat arjessasi?
  • Tekstissä mainitaan koulun haasteet ja mahdollisuudet vaikuttaa oppilaiden sukupuolikäsityksiin; mitkä haasteet ja mahdollisuudet ovat päiväkodissa samoja ja mitä muita sieltä löytyy?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 24:00

Sukupuolitietoisuuden lisääminen koulutuksessa

Aikaisemmassa videossa Jan-Erik Mansikka kertoi sosiaalisen sukupuolipedagogiikan ja tasa-arvokäsitteen tulosta osaksi lastentarhanopettajakoulutusta. Tässä lyhyessä tekstissä käsitellään tasa-arvokysymyksiä varhaiskasvattajien koulutuksessa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä. Hynninen, Pirkko. (2011, s. 52—53).
Varhaiskasvattajan ja lastentarhanopettajan koulutus (PDF).
Teoksessa: Tasa-arvo ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa.
Raportti TASUKO-hankkeesta 2008—2011.

 

Kysymys pohdittavaksi:

  • Oletko sinä saanut koulutuksesi aikana tai jatkokoulutuksessa tietoa tasa-arvosta?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 04:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
492 users have voted.
Ylös ↑