Kielet

2. Minäkö epätasa-arvoinen?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen

Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

42:49
130:00

Miltä tasa-arvoprojekti voi näyttää

Naisasialiitto Unioni on vuodesta 2010 työskennellyt päiväkotien tasa-arvon parissa. Nämä kaksi tekstiä esittelevät Unionin päiväkoti-projektin sekä tuovat esille, miksi tasa-arvotyötä tarvitaan päiväkodeissa. Ensimmäinen osa hanketta on Tasa-arvokasvatuksen kehittäminen päiväkodeissa (2010—2011) ja toinen osa Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa (2012—2014).

 

Naisasialiitto Unioni ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa - Tasa-arvoinen varhaiskasvatus (sivusto).
Toiminta ja arki

 

Naisasialiitto Unioni ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa - Tasa-arvoinen varhaiskasvatus (sivusto).
Tilat ja välineet

Naisasialiitto Unioni Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa - Tasa-arvoinen varhaiskasvatus (sivusto).
Kieli ja vuorovaikutus

 

 

 

 

 

 

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

 • Miten määrittelet tasa-arvon?
 • Onko tasa-arvo työyhteisössäsi lähtökohta vai toiminnan tavoite?
 • Sisältyykö sukupuolten tasa-arvo työyhteisösi varhaiskasvatussuunnitelmaan? Miten seuraatte sen toteutumista?
 • Oletko hyödyntänyt videointia työtapojesi reflektointimenetelmänä? Miltä se tuntuu? Mitä opit?
 • Mitä vastaatte lapselle, joka ilmoittaa jonkun asian olevan "tyttöjen tai poikien juttu"?
 • Miten perheiden moninaisuus näkyy päiväkotinne lauluissa ja lastenkirjoissa?
 • Mitä eri värit symboloivat päiväkotinne sisustuksessa, leluissa, askarteluissa?
Arvioitu lukuaika minuutteina 28:00

Voiko sukupuoli värittää muistojamme?

Outi Ylitapio-Mäntylä kertoo omasta työstään vuonna 2009 valmistuneen väitöskirjansa luvussa Muisteluja sukupuolen näkymättömyydestä ja sukupuolitapaisuuksista.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä. Härkönen, Ulla, Lappalainen, Sirpa, Nummenmaa, Anna-Raija, Ylitapio-Mäntylä, Outi & Lehtonen, Jukka. (2011, s. 85—89).
Muisteluja sukupuolen näkymättömyydestä ja sukupuolitapaisuuksista (PDF).
Teoksessa: Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen.
Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -projektin julkaisu.
Lehtonen, Jukka (toim.). Helsingin Yliopisto.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

 • Millaisia ajatuksia lastentarhaopettajien muistot herättävät?
 • Mitä sinulle on jäänyt erityisesti mieleen oman työurasi varrelta?
 • Minkälaisia muistoja toivot sinulla olevan kymmenen vuoden päästä?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 10:00

Syntymäpäivien juhlinnan haasteet

Vuosina 2009—2010 toteuttivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Folkhälsan Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten lasten parissa –projektin, jonka rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö. Yksi hankkeen tavoitteista oli saada käsitys siitä, millaista kiusaaminen on alle kouluikäisten lasten parissa. Maria Stoor-Grenner, projektipäällikkö Folkhälsanissa, kertoo yhden tapausesimerkin sukupuolinäkökulmasta sekä selittää, miten syntymäpäiväjuhlat ja negatiivinen vallankäyttö voivat olla yhteydessä toisiinsa.

 

Kysymyksiä:

 • Millaisilta syntymäpäiväperinteet vaikuttavat tasa-arvon näkökulmasta?
 • Miten vältetään kielteinen vallankäyttö lasten kesken?
 • Millaisia tasa-arvoa edistäviä elementtejä voi löytää syntymäpäiväjuhlista?

 

04:49

 

suomi
Chapter: 
ylös
412 users have voted, including you.
Ylös ↑