Kielet

2. Minäkö epätasa-arvoinen?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen

Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

24:58
60:00

Minäkö epätasa-arvoinen?

Tavoitteellinen tasa-arvotyö edellyttää myös työkaluja oman toiminnan tarkasteluun. Niiden avulla pystytään tapakulttuuria havainnoimaan ja omaakin toimintaa muuttamaan halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteita kannattaa konkretisoida ja selkeyttää.

Yksi päiväkodin tehtävistä on tarjota tasa-arvoista toimintaa, mutta toiminnan tosiasiallista luonnetta on hankala tietää, ellei sitä ja omaa toimintaansa päiväkodissa ole tarkastellut kriittisesti.

 

Näe lapsi — älä sukupuolta

Videolla keskustellaan sukupuolen vaikutuksesta esimerkiksi rangaistuksiin ja leluvalintoihin. Myös perinteissä on havaittu sukupuolella olevan vaikutusta. Videolla myös tarjotaan vinkkejä siihen, miten näihin tilanteisiin tulisi suhtauta. Siinä käsitellään myös muutostyön synnyttämää vastarintaa, sukupuolinormeja sekä sukupuolitietoista pedagogiikkaa.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Mitkä tilanteet ja toimintamuodot antavat lapsille ja aikuisille mahdollisuuden ylittää sukupuolinormit?
  • Millaisia sukupuolinormeja löytyy henkilökunnan keskuudessa ja miten ne voidaan ottaa puheeksi?

 

06:58

Kehu tasa-arvoisesti

Yksi tasa-arvotyön tavoitteista on oppia kohtaamaan lapset tasa-arvoisesti. Tämä vaatii sekä oman toiminnan että toimintaympäristön tarkastelua, jotta voi saada käsityksen henkilökunnan sukupuolioletuksista, joiden pohjalta kasvattajat korjaavat lasten toimintaa. Tiina Teräs tutki pro gradu -tutkielmassaan muun muassa, millä tavoin henkilökunta kohtaa lapset päiväkodissa: luku Sanallinen kehuminen päiväkodin vuorovaikutustilanteissa.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä. Teräs, Tiina. (2010, s. 61—66).
Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa (PDF).
Kasvatustieteen pro gradu tutkielma. Helsingin Yliopisto.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millaisia ajatuksia kehuista ja kannustuksesta sinulla heräsi luettuasi tekstin?
  • Miten voisitte tutkia kehumista ja kannustamista toiminnassanne, ja millaisia tilanteita olisi erityisen mielenkiintoista tutkia?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 12:00

   

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Miten voit viedä nämä periaatteet käytäntöön omassa työssäsi jo huomenna?
  • Mikä olisi helpoin tapa aloittaa?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 06:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
375 users have voted.
Ylös ↑