Kielet

3. Tasa-arvoinen kohtaaminen

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen

Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

68:35
40:00

Leikki ja sukupuoli osana toimintaa

Leikkiminen tarjoaa lapselle mahdollisuuden luoda maailmoja. Jotta tämä aidosti mahdollistuisi tarvitaan siihen välineistöä ja toimintakulttuuria, jotka eivät rajoita, vaan tukevat mielikuvitusta. Seuraavissa kahdessa tekstipätkässä Anu Avelin-Rahtu ja Annika Kapanen pohtivat lasten leikkejä sukupuolinäkökulmasta.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Avelin-Rahtu, Anu & Kapanen, Annika. (2012, s. 27—28  ja s. 30—33).
Leikin mahdollisuudet ja Huomioitavia seikkoja lapsiryhmän kanssa toimiessa (PDF).
Teoksessa: Kohti tasa-arvoisempaa päiväkotia. Opas sukupuolten tasa-arvosta päiväkotien varhaiskasvattajille
Sosionomin opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millaisia havaintoja päiväkodissa on tehty lasten leikeistä?
  • Miten kasvattaja vaikuttaa rajoittavasti lapsen näkemykseen itsestään ja hänen lapsen mahdollisuuksiinsa leikissä?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 12:00

Tasa-arvo, leikkikalut ja ruokailuhetket

Seuraavalla videolla kuvaillaan sukupuolinäkökulmasta lelujen käyttöä osana toimintaa, sitä kuinka niitä voi käyttää rajoittamiseen tai mahdollisuuksien avaamiseen. Ruokailuhetkien yhteydessä on erilaisia kokemuksia epätasa-arvon suhteen.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millaisia ajatuksia video herättää oman päiväkotinne rutiineista, jotka koskevat lelujen käyttöä tai uusien lelujen hankkimista?
  • Oletteko huomanneet päiväkotinne ruokailutilanteissa erilaista tyttöjen ja poikien kohtelua?

 

04:35

Opas tasa-arvon edistämiseksi

Anu Avelin-Rahtu ja Annika Kapanen on touttanut opas sukupuolten tasa-arvosta päiväkotien varhaiskasvattajille. Opas löytyy heidän opinnäytetyönsä loppussa sivun 48 jälkeen.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Avelin-Rahtu, Anu & Kapanen, Annika. (2012, s. 48 -->(s. 1—26)).
Sukupuolten tasa-arvo päiväkodissa. Opas sukupuolten tasa-arvosta päiväkotien varhaiskasvattajille (PDF).
Teoksessa: Kohti tasa-arvoisempaa päiväkotia. Opas sukupuolten tasa-arvosta päiväkotien varhaiskasvattajille
Sosionomin opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 52:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
439 users have voted.
Ylös ↑