Kielet

4. Kuka saa tilaa?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

13:07
20:00

Anna puheenvuoroja tasa-arvoisesti

Tällä videolla annetaan vinkkejä tasavertaiseen vuorovaikutukseen.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Oletteko kiinnittäneet huomiota tasa-arvoiseen puheenvuorojen jakamiseen ja huomion antamiseen? Miten käyttämänne menetelmät ovat toimineet?
  • Olisiko stop-käsi sopiva metodi teidän toiminnassanne? Perustele.

 

01:57

Ohjeita ryhmätilanteisiin

Puhe- ja liikkumatilan havainnoinnilla voidaan selvittää, millaisia sukupuolen perusteella selitettäviä käytäntöjä päiväkotiinne on muodostunut.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Ketkä puhuvat aamupiirissä (PDF).

 

 

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 04:00

Enemmän valinnanvaraa kirjahyllyyn

Ensimmäisessä luvussa lastentarhanopettaja Larrie Griffis kertoi kuinka päiväkodin kirjahyllyn sisällön tutkiminen oli hänelle silmiä avaava kokemus. Tässä esitellään lisävinkkejä kirjahyllyn sisällön tutkimiseen ja miten tutkimusta voi laajentaa päiväkodin seinillä oleviin kuviin ja teksteihin.

 

05:10


 

 

   

Oppimisen tueksi

Onnea, olet nyt päässyt neljännen luvun loppuun!  Anna itsellesi suuri halaus tai pyydä jotakuta muuta tekemään se, sillä teet tärkeää työtä kehittääksesi itseäsi ja pystyäksesi täyttämään lainsäädännön ja oppimissuunnitelman vaatimukset.

Jatka seuraavaan lukuun painamalla tätä linkkiä (Luku 5: Johdanto)


 

suomi
Chapter: 
ylös
440 users have voted, including you.
Ylös ↑