Kielet

4. Kuka saa tilaa?

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

16:00
40:00

Kenen äänellä?

Tässä välilehdessä tarkastellaan käytössä olevista aineistoista, kuten teksteistä, kuvista, leluista ja leikeistä sukupuolitettuja hahmoja. Niiden välittämiä mielikuvia, oletettuja toimintatapoja sekä ominaisuuksia, kuten ammatteja havainnoidaan. Saamme hyvän kuvan lasten mahdolliseksi kokemasta toiminnasta tarkkailemalla heidän ihmismäisten hahmojen käyttämistä leikeissään. Sama koskee lasten omia leikkejä, kuka saa mitäkin rooleja ja minkälaisia lasten roolileikit ovat.

 

Kirjojen kuvaukset sukupuolista

Millaisen kuvan maailmasta välitämme lapsille? Lastenkirjallisuuden sisältämien hahmojen sukupuolimalleja on tutkittu ja kirjahyllyn sisältöön voi omatoimisestikin paneutua. Seuraavassa tekstissä Nina Dementjeff analysoi kolmea suomalaista lastenkirjaa ja esimerkiksi sitä, kuinka suuri osa hahmoista on feminiinisiä tai maskuliinisia.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä Dementjeff, Nina. (2011, s. 54—58).
Miten esiopetusmateriaaleissa esitetään sukupuolta? (PDF).
Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millaisia ajatuksia feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta kirjojen hahmojen analysointi herättää?
  • Tarkastellessasi päiväkotisi kirjoja, miten mielestäsi eri ammatteja niissä esitellään ja kuka kuvaukset on tehnyt?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 10:00

Sukupuolinäkökulma lauluihin

Luvussa 6.6 Sadut ja laulut Anu Avelin-Rahtu ja Annika Kapanen kuvailevat millaisen kuvan suomalaiset sadut ja laulut antavat sukupuolista.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Avelin-Rahtu, Anu & Kapanen, Annika.  (2012, s. 28—30).
Sadut ja laulut (PDF).
Teoksessa: Kohti tasa-arvoisempaa päiväkotia. Opas sukupuolten tasa-arvosta  päiväkotien varhaiskasvattajille.
Sosionomin opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millainen sukupuolijakauma on kolmessa yleisimmässä laulussa, joita laulatte päivä-kodissanne?
  • Käytättekö sukupuolineutraaleja lauluja ja kuinka usein sellaisia lauletaan yhdessä lasten kanssa?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 06:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
374 users have voted, including you.
Ylös ↑