Kielet

5. Häirintä ja kiusaaminen

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

19:49
50:00

Sukupuoli ja vallankäyttö

Videon aiheena on, miten perinteisistä sukupuolirooliodotuksista poikkeava käyttäytyminen voi käynnistää kiusaamisen. Lisäksi esitellään tutkijoiden havaintoja arjen sisältämistä sukupuolijärjestelmistä ja sitä, miten ne jäsentävät sosiaalista todellisuutta ja näkyvät vuorovaikutuksessa. Videolla peräänkuulutetaan uusia tapoja kohdata lapsi kiusaamistilanteessa.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Mitä uutta tietoa sait kiusaamisen yhteydestä sukupuoleen?
  • Käytättekö toiminnassanne rangaistuksia? Videossa esiin tulleiden näkökulmien valossa, koetko niiden toimivan?

 

13:49

Tasa-arvo osana kiusaamisen vastaista työtä

Sukupuolen katsotaan olevan merkittävä käyttövoima kiusaamisessa. Sara Sundell kuvailee tekstissään, kuinka sisällyttää sukupuolinäkökulma kiusaamista ehkäisevään työhön.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä Sundell, Sara. (2011, s. 43—45).
Tasa-arvon edistäminen (PDF).
Teoksessa: Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa: kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen.
Kirves, Laura & Grenner-Stoor, Maria (toim.). Mannerheimin Lastensuojeluliitto & Folkhälsan.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Oletko havainnut sukupuoleen liittyvää kiusaamista päiväkodissanne?
  • Miten erilaisia esikuvia voisi hyödyntää kiusaamisen ehkäisyssä?
  • Mitä muita esimerkkejä tasa-arvoa edistävälle ja kiusaamista ehkäisevälle työlle tekstistä löytyy?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 06:00

suomi
Chapter: 
ylös
396 users have voted.
Ylös ↑