Kielet

6. Yhteistyössä

Arvioitu aika materiaalin läpikäymiseen
Arvioitu työskentelyaika kysymyksiin

13:31
60:00

Yhteistyö

Yhteistyö työtovereiden kesken tarkoittaa tasa-arvotyön yhteisten tavoitteiden luomista, kokemusten vaihtoa, toistensa tukemista sekä kehittävää keskustelua siitä, miten puhumme lapsista ja lasten kanssa. Yhteistyö tarkoittaa myös yhteisen linjauksen luontia siitä, miten ongelmat tulee ratkaista ja miten yhteistyötä vanhempien ja muiden toimioiden kanssa tulee kehittää.

 

Kaikki mukaan työhön

Video sisältää erilaisia näkökulmia yhteistyöhön, miten erilaisin tavoin voi sekä tasa-arvoisesti että tasa-arvoa edistävällä tavalla ottaa perheet mukaan työskentelemään tasa-arvokysymysten parissa. Video nostaa esille sekä kasvattajan että päivähoidon johdon roolit tasa-arvon edistämisessä osana varhaiskasvatuksen tavoitteita.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Miten videolla mainittua stereotyyppistä käsitystä tasa-arvotyöstä kannattaisi käsitellä? 
  • Mitkä videolla annetuista vinkeistä koet hyödylliseksi omassa tasa-arvotyössäsi?

 

07:31

Tavoitteena turvallinen päiväkoti

Seuraavassa on ALLiES –projektin koonti turvallisen ja tasa-arvoisen esikoulun ja koulun kokemuksista ja haasteista

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

ALLiES eGUIDE — Teachers' and Parents'
Allience for Early Violence Prevention in Pre-school. (2012).
Hyvät käytänteet (PDF, 3 sivua).
Oulun Yliopisto.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Mitkä ”Arvot ja päämäärät” -teeman alla listatuista asioista voisivat olla tärkeitä sukupuolten tasa-arvotyössä?
  • Mitkä näistä voivat olla haastavia muutosprosessissa ja miksi?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 04:00

Tasa-arvo kehitysprosessina

Tasa-arvo on aikaa vievä kehitysprosessi. Kirjoituksessa Tasa-arvon edistäminen ja muutos on koottu yhteen osaamista monesta eri tasa-arvoa käsittelevästä projektista.

 

Kuva pienestä kasvista, jonka kolme lehteä osoittavat lisämaateriaalia, johon pääsee klikkaamalla tästä.

Brunila, Kristiina, Heikkinen, Mervi & Hynninen, Pirkko. (2005, s. 61).
Tasa-arvon edistäminen ja muutos (PDF).
Teoksessa: Monimutkaista mutta mahdollista. Hyviä käytäntöjä tasa-arvotyöhön.
Oulun yliopisto.

 

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millainen on sinun tasa-arvon tiedostamisprosessisi?
  • Kenen kanssa työskentelet tai aiot työskennellä prosessin aikana?

 

Arvioitu lukuaika minuutteina 02:00

 

suomi
Chapter: 
ylös
387 users have voted, including you.
Ylös ↑