Kielet

Lopputesti

Ensisijaiset välilehdet

Question 1 of 10
ruotsi

Tasa-arvon edistäminen on pyrkimystä kaikkien samanlaiseen kohteluun. Tarkoitus on poistaa toiminnasta kaikki mitä voidaan pitää tyttömäisenä ja poikamaisena.

Tasa-arvon edistäminen on pyrkimystä kaikkien lasten vapauteen valita erilaisia leikkejä, osallistua yhtäläisesti aamupiiriin ja olla motivoituneita oppimaan riippumatta sukupuolesta tai sukupuoli-identiteetistä ja sen ilmaisemisesta.

Tasa-arvon edistäminen on pyrkimystä saada pojat ja tytöt tuntemaan olonsa turvallisiksi omina itsenään ja kannustaa valitsemaan sellaisia leikkikaluja, jotka sopivat parhaiten heidän sukupuoli-identiteettiinsä. Tarkoitus on selvittää, millaisia erilaisia tarpeita tytöillä ja pojilla on, jota kasvatuksessa voidaan soveltaa esimerkiksi luomalla tyttö- ja poikaryhmiä, joissa on turvallisempi ilmaista sukupuoli-identiteettiä.

Ylös ↑